Công việc cơ bản của một chuyên viên quản lý tín dụng tại ngân hàng

nam8810

Verified Banker
Thực hiện các nghiệp vụ quản lý tín dụng
- Phối hợp với CBNV thuộc phòng Khách hàng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục giải ngân theo quy định.
- Thực hiện việc trình duyệt, giải ngân các khoản cấp tín dụng tại chi nhánh theo quy định.
- Theo dõi, cập nhật kịp thời danh mục cho vay, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác tại Chi nhánh trên hệ thống phần mềm quản lý của Ngân hàng theo quy định.
- Phối hợp với Phòng Khách hàng đôn đốc khách hàng trả vốn, lãi đúng hạn.
- Lập tờ trình, thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay theo quy định và chính sách tín dụng từng thời kỳ của Ngân hàng.
- Nhập liệu thông tin, dữ liệu cấp tín dụng trên phần mềm tin học; cập nhật, điều chỉnh các thông tin, dữ liệu khách hàng, điều kiện cấp tín dụng theo quy định và chính sách từng thời kỳ của Ngân hàng.
- Phối hợp thực hiện việc quản lý Tài sản đảm bảo, hồ sơ Tài sản đảm bảo của các hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực.
- Phối hợp với Phòng khách hàng thực hiện việc thu hồi nợ nhóm 1 và nhóm 2 theo quy định.
- Theo dõi, ngày hết hạn của hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng tín dụng… thực hiện thông báo với chuyên viên Khách hàng để tiến hành điều chỉnh, tránh thiệt hại cho Ngân hàng.
- Thực hiện công tác báo cáo thống kê, báo cáo quản lý về quản lý tín dụng theo yêu cầu hoặc định kỳ theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý Phòng, lãnh đạo Chi nhánh.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,925
Thành viên mới nhất
nhacaiwin5five
Back
Bên trên