Công ty tài chính có thể “kết hôn” với ngân hàng

manhlinh_bn91

Moderator
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn việc tổ chức lại tổ chức tín dụng, tạo thêm cơ sở pháp lý để thúc đẩy quá trình tái cơ cấu hệ thống.
Khi hoàn thiện và ban hành, đây là văn bản quan trọng tiếp sau Thông tư số 04/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng.

Phạm vi điều chỉnh theo dự thảo thông tư là điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc tổ chức lại tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Việc tổ chức lại tổ chức tín dụng được hướng dẫn tại dự thảo thông tư chỉ bao gồm việc sáp nhập, hợp nhất, thay đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng.

Theo đó, các hình thức sáp nhập tổ chức tín dụng được xác định ở 5 trường hợp gồm: ngân hàng, công ty tài chính sáp nhập vào một ngân hàng; công ty tài chính sáp nhập vào một công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính sáp nhập vào một công ty cho thuê tài chính; quỹ tín dụng nhân dân sáp nhập vào một quỹ tín dụng nhân dân; tổ chức tài chính vi mô sáp nhập vào một tổ chức tài chính vi mô.

Các hình thức hợp nhất tổ chức tín dụng được xác định ở 5 trường hợp: ngân hàng hợp nhất với ngân hàng, công ty tài chính thành một ngân hàng; các công ty tài chính hợp nhất thành một công ty tài chính; các công ty cho thuê tài chính hợp nhất thành một công ty cho thuê tài chính; các quỹ tín dụng nhân dân hợp nhất thành một quỹ tín dụng nhân dân; các tổ chức tài chính vi mô hợp nhất thành một tổ chức tài chính vi mô.

Ngoài ra dự thảo cũng xác định cụ thể nhiều trường hợp và hướng dẫn chi tiết vực thực hiện các hình thức chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng.

Đối với việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng, dự thảo thông tư xác định là chỉ được thực hiện sáp nhập, hợp nhất giữa các tổ chức tín dụng có cùng hình thức pháp lý; trừ trường hợp ngân hàng được sáp nhập, hợp nhất với công ty tài chính, tổ chức tín dụng chỉ được sáp nhập, hợp nhất với các tổ chức tín dụng cùng loại hình hoạt động.

Theo ban soạn thảo, quy định như trên vừa đảm bảo kế thừa các quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-NHNN quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng; phù hợp với nội dung quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp đồng thời tránh được những rắc rối pháp lý có thể phát sinh từ việc sáp nhập, hợp nhất giữa các tổ chức tín dụng có loại hình hoạt động khác nhau.

Việc tổ chức lại tổ chức tín dụng được hướng dẫn tại Thông tư này (dự kiến sau khi được ban hành) là dựa trên nguyên tắc tự nguyện đối với các bên có liên quan. Đối với việc sáp nhập, hợp nhất bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sẽ thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Thùy Duyên
Vneconomy
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên