công cụ vay nợ của ngân hàng thương mại

daintylarva

Thành viên
Mọi người cho e hỏi:
các công cụ vay nợ cảu NHTM hiện nay ? Vì sao các công cụ này chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư ???
E đang cần gấp, thank all!
 

Featured resources

Featured resources

Top