Cơ cấu tổ chức của 1 chi nhánh ngân hàng

  • Bắt đầu Bắt đầu Ca Ca
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Ca Ca

Thành viên
Hi all

Ace cho mình hỏi:
- Cơ cấu tổ chức của 1 chi nhánh ngân hàng ? VD cụ thể?

+ Bộ phận tín dụng dc tổ chức ntn ?

+Quy trình cho vay dc chia ra ntn ? ( Do bộ phận nào thực hiện và sắp xếp ra sao )

Mong mọi người giải đáp giúp càng nhanh càng tốt ạ :D
 
1. Cơ cấu tổ chức của mỗi chi nhánh của các ngân hàng dù có sự sắp xếp hay tên gọi khác nhau nhưng đều có 3 bộ phận chính: ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc (bao gồm các phòng giao dịch và các quỹ tiết kiệm nếu có)
VD
CN BIDV:
- Ban giám đốc
- các phòng ban nghiệp vụ (khối quan hệ khách hàng, khối tác nghiệp, khối quản lý nội bộ, khối quản lý rủi ro)
- khối trực thuộc (các PGD, các quỹ tiết kiệm)
CN Vietcombank:
- Ban giám đốc
- Các phòng ban nghiệp vụ (p.khách hàng, p.thanh toán XNK, p.kiểm tra nội bộ, p.dịch vụ ngân hàng, p.thanh toán thẻ, p.khách hàng thể nhân, p.quản lý nợ, p.tin học, p.xây dựng cơ bản, p. ngân quỹ, p.kế toán tài chính, p. hành chính nhân sự)
- các PGD trực thuộc
2. Các đơn vụ cơ bản tham gia hoạt động tín dụng
- P. QHKH
+ Là bp đầu mối phụ trách quan hệ với khách hàng; thực hành tiếp thị và nhận nhu cầu của khách hàng
+ Là bp phân tích và lập báo cáo đề xuất tín dung
+ Hoàn chỉnh hồ sơ tín dụng
- P. Quản lý RR TD
+ tiếp nhận hồ sơ và báo cáo đề xuất tín dụng của bộ phận QHKH
+ Lập báo cáo thẩm định độc lập và phê duyệt/trình lãnh đạo phê duyệt
+ Phối hợp và trợ giúp CB QHKH trong việc rà soáy, pt nguyên nhân và đề xuất các biện pháp xử lý nợ quá hạn
+ Giám sát bộ phận QHKH trong quá trình thực hiện các biện pháp xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- P. Quản trị rủi ro
+ Kiểm tra tính hoàn chỉnh của hồ sơ tín dụng
+ Lưu giữ và quản lý bộ hồ sơ tín dụng
+ theo dõi thu nợ
- P. tác nghiệp
+ Thực hiện giải ngân tín dụng
+ tiến hành hạch toán kế toán
- Hội đồng tín dụng
+ Quyết định và chịu trách nhiệm về việc cấp tín dụng
+ xem xét đề xuất tín dụng lên HĐQT đối với các khoản cấp tín dụng vượt thẩm quyền TGĐ/GĐ
+ Đề xuất các biện pháp xử lý các vấn đề khác liên quan đến hiện quả đầu tư và an toàn vốn đối với các khoản tín dụng, bảo lãnh và đầu tư trong hệ thống
- Hội đồng xử lý RR
- Hội đồng quản lý tín dụng

Theo mình, để hiểu cụ thể hơn bạn nên thảo khảo sổ tay tín dụng của một ngân hàng cụ thể :)
 
Cám ơn bạn Linhth nhưng hình như không phải ngân hàng nào cũng có chung số phòng ban tham gia hoạt động tín dụng đúng không?
mà chức năng của các phòng ban liệu có phòng ban nào chức năng còn chồng chéo không bạn?(ý mình là phòng nầy làm rồi nhưng phòng khác lại làm lại một lần nữa)
 
1. Cơ cấu tổ chức của mỗi chi nhánh của các ngân hàng dù có sự sắp xếp hay tên gọi khác nhau nhưng đều có 3 bộ phận chính: ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc (bao gồm các phòng giao dịch và các quỹ tiết kiệm nếu có)
VD
CN BIDV:
- Ban giám đốc
- các phòng ban nghiệp vụ (khối quan hệ khách hàng, khối tác nghiệp, khối quản lý nội bộ, khối quản lý rủi ro)
- khối trực thuộc (các PGD, các quỹ tiết kiệm)
CN Vietcombank:
- Ban giám đốc
- Các phòng ban nghiệp vụ (p.khách hàng, p.thanh toán XNK, p.kiểm tra nội bộ, p.dịch vụ ngân hàng, p.thanh toán thẻ, p.khách hàng thể nhân, p.quản lý nợ, p.tin học, p.xây dựng cơ bản, p. ngân quỹ, p.kế toán tài chính, p. hành chính nhân sự)
- các PGD trực thuộc
2. Các đơn vụ cơ bản tham gia hoạt động tín dụng
- P. QHKH
+ Là bp đầu mối phụ trách quan hệ với khách hàng; thực hành tiếp thị và nhận nhu cầu của khách hàng
+ Là bp phân tích và lập báo cáo đề xuất tín dung
+ Hoàn chỉnh hồ sơ tín dụng
- P. Quản lý RR TD
+ tiếp nhận hồ sơ và báo cáo đề xuất tín dụng của bộ phận QHKH
+ Lập báo cáo thẩm định độc lập và phê duyệt/trình lãnh đạo phê duyệt
+ Phối hợp và trợ giúp CB QHKH trong việc rà soáy, pt nguyên nhân và đề xuất các biện pháp xử lý nợ quá hạn
+ Giám sát bộ phận QHKH trong quá trình thực hiện các biện pháp xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- P. Quản trị rủi ro
+ Kiểm tra tính hoàn chỉnh của hồ sơ tín dụng
+ Lưu giữ và quản lý bộ hồ sơ tín dụng
+ theo dõi thu nợ
- P. tác nghiệp
+ Thực hiện giải ngân tín dụng
+ tiến hành hạch toán kế toán
- Hội đồng tín dụng
+ Quyết định và chịu trách nhiệm về việc cấp tín dụng
+ xem xét đề xuất tín dụng lên HĐQT đối với các khoản cấp tín dụng vượt thẩm quyền TGĐ/GĐ
+ Đề xuất các biện pháp xử lý các vấn đề khác liên quan đến hiện quả đầu tư và an toàn vốn đối với các khoản tín dụng, bảo lãnh và đầu tư trong hệ thống
- Hội đồng xử lý RR
- Hội đồng quản lý tín dụng

Theo mình, để hiểu cụ thể hơn bạn nên thảo khảo sổ tay tín dụng của một ngân hàng cụ thể :)

Hôm qua em đi gửi tiền tại PGD của 1 NH, sau khi mở sổ thì chị GDV đưa cho 1 chị ngồi phía trong quyển ghi là "TRÌNH KÝ", vậy cho em hỏi chị phía trong có phải là kế toán không, hay chỉ đơn thuần GDV chuyển giấy tờ lên chi nhánh hạch toán.
 
Hôm qua em đi gửi tiền tại PGD của 1 NH, sau khi mở sổ thì chị GDV đưa cho 1 chị ngồi phía trong quyển ghi là "TRÌNH KÝ", vậy cho em hỏi chị phía trong có phải là kế toán không, hay chỉ đơn thuần GDV chuyển giấy tờ lên chi nhánh hạch toán.
Theo mình biết thì trong trường hợp trên chị phía trong là kiểm soát viên
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,144
Thành viên mới nhất
vumylinh2
Back
Bên trên