Chứng từ kế toán

vinhntna608

Thành viên
Mọi ng trả lời giúp mình với. Mình k dc học KTNH
Chứng từ KYNH ntn đc coi là đủ điều kiện hạch toán
 
Mọi ng trả lời giúp mình với. Mình k dc học KTNH
Chứng từ KYNH ntn đc coi là đủ điều kiện hạch toán

Trích sách KTNH của ĐHNH TP.HCM:
Mỗi chứng từ KT được lâp phải có các nội dung chủ yếu sau:
- Tên, số hiệu chứng từ
- Ngày tháng năm lâp chứng từ
- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lâp chứng từ
- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ
- Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
- Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ KT dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ
- Chữ ký, họ tên của những người có liên quan...
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên