Cho mình hỏi về vấn đề rút trước hạn

  • Bắt đầu Bắt đầu snake13
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

snake13

Verified Banker
Chào cả nhà. Mình có một thắc mắc mong cả nhà giải đáp giúp mình.
Công ty mình huy động vốn từ khách hàng tổ chức với thời hạn 1 tháng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, khách hàng có nhu cầu về vốn nên đã yêu cầu rút một phần gốc trước hạn. Tại thời điểm đó công ty mình đã thực hiện trả một phần gốc theo yêu cầu của khách hàng và trả lãi theo lãi suất rút trước hạn (2%) nhưng tính trên số dư nợ gốc ban đầu tính trên số ngày thực gửi. Vậy cho mình hỏi đến ngày đáo hạn HĐ thì số gốc còn lại được hưởng lãi suất theo HĐ (9%) nhưng từ ngày nào đến ngày nào?
Cho minh hỏi công ty mình làm thế có đúng không. Vì mình tham khảo về sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt của một số NH thi mình thấy họ trả lãi không kỳ hạn cho số tiền rút trước hạn tính trên số ngày thực gửi (như ở cty mình là 2% nhung do bên minh không được huy động tiền gửi không kỳ hạn nên mới gọi là lãi suất rút trước hạn). Số gốc còn lại được hưởng lãi theo HĐ tính từ ngày gửi đến ngày đáo hạn.
Mình gửi kèm theo bảng tính theo 2 phương án để cả nhà thấy sự chênh lệch.
Mong cả nhà giải đáp giúp mình.
Thanks so much ^.^

(Hix, mình không thể đính kèm bảng tính excel nên đành copy lên đây luôn vậy).

[TABLE="width: 636"]
[TR]
[TD="colspan: 8"]BẢNG KÊ TÍNH LÃI CÔNG TY A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]I)[/TD]
[TD]Phương án 1[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]STT[/TD]
[TD]Gốc[/TD]
[TD]LS đã trả[/TD]
[TD]Từ ngày[/TD]
[TD]Đến ngày[/TD]
[TD]Lãi[/TD]
[TD]Đã trả gốc[/TD]
[TD]Ghi chú[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]5=(4-3)*2*1/360[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]15.000.000.000[/TD]
[TD]9,00%[/TD]
[TD]04/07/12[/TD]
[TD]06/08/12[/TD]
[TD]123.750.000[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]Theo HĐ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]7.000.000.000[/TD]
[TD]2,00%[/TD]
[TD]04/07/12[/TD]
[TD]13/07/12[/TD]
[TD]3.500.000[/TD]
[TD]7.000.000.000[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]8.000.000.000[/TD]
[TD]9,00%[/TD]
[TD]04/07/12[/TD]
[TD]06/08/12[/TD]
[TD]66.000.000[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]Tổng[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]69.500.000[/TD]
[TD]7.000.000.000[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]II)[/TD]
[TD]Phương án 2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]STT[/TD]
[TD]Gốc[/TD]
[TD]LS đã trả[/TD]
[TD]Từ ngày[/TD]
[TD]Đến ngày[/TD]
[TD]Lãi[/TD]
[TD]Đã trả gốc[/TD]
[TD]Ghi chú[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]5=(4-3)*2*1/360[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]15.000.000.000[/TD]
[TD]9,00%[/TD]
[TD]04/07/12[/TD]
[TD]06/08/12[/TD]
[TD]123.750.000[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]Theo HĐ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]15.000.000.000[/TD]
[TD]2,00%[/TD]
[TD]04/07/12[/TD]
[TD]13/07/12[/TD]
[TD]7.500.000[/TD]
[TD]7.000.000.000[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]8.000.000.000[/TD]
[TD]9,00%[/TD]
[TD]13/07/12[/TD]
[TD]06/08/12[/TD]
[TD]48.000.000[/TD]
[TD]0[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]Tổng[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD]55.500.000[/TD]
[TD]7.000.000.000[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[TABLE="width: 1109"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 9"][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
cách tính ở mỗi bank có thể khác nhau cho trường hợp này và tùy thuộc vào cách lựa chọn hình thức tiết kiệm (rút gốc linh hoạt hoặc cuối kỳ):
- nếu bạn chọn rút gốc linh hoạt: thì lãi suất suất thời điểm rút có thể vẫn >2% (ls KKH) và số tiền còn lại vẫn tính lãi suất bình thường theo Hợp đồng.
- nếu bạn chọn cách gửi tiết kiệm rút gốc cuối kỳ: thời điểm rút sẽ tính lãi suất KKH trên toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm (2%) và số gốc còn lại tại thời điểm rút đó được tính lãi suất theo HĐ cho đến hết phần thời gian còn lại (9%)
 
cho mình hỏi vấn đề này với: nếu khách hàng gửi tiền trong 1 năm nhưng 2 ngày sau tới rút tiền.thì trong trường hợp nào ngân hàng không cho khách hàng rút...
 
công ty của bạn nên làm 1 bản hợp đồng mới cho khoản tiền 8tr có thời hạn gửi mới nếu như trong hợp đồng không quy định việc cho rút 1 phần tiền gửi trước hạn.
 
Tùy vào hình thức tiết kiệm theo thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng. Nếu khách hàng chọn gửi tiết kiệm rút gốc cuối kỳ thì ngân hàng sẽ không cho rút. Nếu khách chọn gửi rút gốc linh hoạt thì sẽ được rút với lãi suất cũng linh hoạt theo.
 
theo như ngân hàng thì sẽ tính lãi suất phần rút trước hạn theo số tiền rút trươc và số ngày thực tế gửi. Bên công ty bạn làm vậy có thể ko sai vì còn phải dựa vào thỏa thuận của bên bạn với kh khi khách hàng gửi nữa
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên