Cho mình hỏi 1 chút

saint258

Thành viên
Cho mình hỏi là trên báo cáo tài chính của ngân hàng. Phần Vốn tự có trên đó là đã loại trừ các khoản phải loại bỏ khỏi vốn tự có theo như quy định chưa. Mình tính hệ số an toàn vốn của Vietcombank năm 2010 là ~6.72% (20669/307496) nhưng theo công bố thì lại là 9%(và theo như Fitch là 8.45%)
 

Featured resources

Featured resources

Top