Chính thức tăng tỷ lệ DTBB ngoại tệ 2% và áp trần lãi suất huy động USD 3%/năm

  • Bắt đầu Bắt đầu HuongThuy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

HuongThuy

Thành viên tâm huyết
NHNN ban hành thông tư 09 quy định mức lãi suất huy động tối đa bằng USD đối với cá nhân là 3%/năm, áp dụng từ 13/4/2011.

Sáng nay (09/4/20110), NHNN đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-NHNN điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) thêm 2% và thông tư 09 áp dụng mức lãi suất huy động tối đa bằng USD đối với tổ chức và cá nhân.

Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ lên 6% (trừ NH Nông nghiệp và PTNT)

Theo đó, tỷ lệ DTBB đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng ngoại tệ áp dụntg tại các NHTM (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam), ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 6% trên tổng số dư tiền gửi phải DTBB (tăng 2% so với trước).

Đối với Ngân hàng NN&PTNT, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác là 5% trên tổng số dư tiền gửi phải DTBB (tăng 2% so với trước).

Tỷ lệ DTBB đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên tại các NHTM (không bao gồm Ngân hàng NN&PTNT) là 4% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc; Ngân hàng NN&PTNT, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác là 3% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 5 năm 2011.

Áp trần lãi suất huy động USD là 3%/năm

Ngoài ra, NHNN ban hành thông tư 09 quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng đôla Mỹ của tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú (trừ TCTD) là 1,0%/năm (giữ nguyên so với mức cũ)

Đối với lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú: 3,0%/năm (trước đó các NHTM huy động lãi suất USD từ 5%-6%/năm).

Mức lãi suất huy động vốn tối đa quy định tại Điều này bao gồm cả khoản chi khuyến mãi dưới mọi hình thức và áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ; đối với các phương thức trả lãi khác, phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất huy động vốn tối đa.

Ngoài ra, NHNN yêu cầu: Các TCTD phải niêm yết công khai lãi suất huy động vốn bằng đô la Mỹ tại các địa điểm huy động vốn (Hội sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm) theo quy định của NHNN.

Nghiêm cấm TCTD thực hiện khuyến mại huy động vốn bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này.

Thông tư 09 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/4/2011.

Đối với lãi suất huy động vốn có kỳ hạn bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại TCTD phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện cho đến hết thời hạn đã thỏa thuận giữa TCTD và tổ chức, cá nhân.

Phương Mai
Theo SBV
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,165
Thành viên mới nhất
Nguyễn bông
Back
Bên trên