Chi phí lãi vay trong dự án đầu tư là chi phí bất biến hay khả biến

Phamthithuyduong

Thành viên tích cực
Tổng mức vốn đầu tư cố định: 18 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện bao gồm:
• Vốn chủ sở hữu: 35%
• Vay ngân hàng: 50%, lãi suất 12%/năm, nợ gốc trả đều trong 5 năm, lãi trả hàng năm.
• Huy động CBCNV: 15%, lãi suất 10%/năm, nợ gốc trả đều trong 5 năm, lãi trả hàng năm.
2. Tỷ lệ khấu hao TSCĐ hàng năm: 20%.
3. Doanh thu dự tính: 20 tỷ đồng/năm
4. Chi phí bất biến: 30% doanh thu, chi phí khả biến: 60% doanh thu.
5. Thuế TNDN: 25%
Yêu cầu: Xác định NPV (theo lãi suất cho vay của NH), thời gian hoàn vốn giản đơn của dự án
 
Mình gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i bài này th[FONT=&quot]ế[/FONT] này nhé. Các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n góp ý xem sao nhá
LNST=(20-90%*20)*0,75=1.5
Kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]u hao=18*0,2=3,6
Lãi vay NH=1,08
Lãi vay CBNV=0,27
1. Theo quan đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m "t[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ố[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ư[/FONT]"
NCF t[FONT=&quot]ừ[/FONT] năm 1 đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n năm 5 là 1,5+3,6+1,08+0,27=6,45
t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] chi[FONT=&quot]ế[/FONT]t kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]u là 12%
NCF năm 0 là -18
V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y NPV=5,25
2. Theo quan đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m "v[FONT=&quot]ố[/FONT]n ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u"
NCF năm 0 là -(35%*18)=-6,3
NCF năm 1 đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 5 là LNST+kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]u hao-n[FONT=&quot]ơ[/FONT] g[FONT=&quot]ố[/FONT]c=1,5+3,6-1,8-0,54=2,76
NPV= 3.6488
( mình k sure v[FONT=&quot]ề[/FONT] đáp án c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình :)))
 
Mình gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i bài này th[FONT=&quot]ế[/FONT] này nhé. Các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n góp ý xem sao nhá
LNST=(20-90%*20)*0,75=1.5
Kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]u hao=18*0,2=3,6
Lãi vay NH=1,08
Lãi vay CBNV=0,27
1. Theo quan đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m "t[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ố[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ư[/FONT]"
NCF t[FONT=&quot]ừ[/FONT] năm 1 đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n năm 5 là 1,5+3,6+1,08+0,27=6,45
t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] chi[FONT=&quot]ế[/FONT]t kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]u là 12%
NCF năm 0 là -18
V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y NPV=5,25
2. Theo quan đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m "v[FONT=&quot]ố[/FONT]n ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u"
NCF năm 0 là -(35%*18)=-6,3
NCF năm 1 đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 5 là LNST+kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]u hao-n[FONT=&quot]ơ[/FONT] g[FONT=&quot]ố[/FONT]c=1,5+3,6-1,8-0,54=2,76
NPV= 3.6488
( mình k sure v[FONT=&quot]ề[/FONT] đáp án c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình :)))

Tớ cho là LNST của cậu cần phải trừ đi khấu hao, lãi vay nữa chứ?
Tuy vậy, tớ đã trừ thử, và LNTT bị âm.cho nên tớ cũng không chắc chắn lắm liệu việc mình trừ đi cả khấu hao và lãi vay có đúng hay không.
Cậu có thể giải thích rõ hơn vì sao cậu không trừ hai yếu tố này đi được không?:|
 
Tớ cho là LNST của cậu cần phải trừ đi khấu hao, lãi vay nữa chứ?
Tuy vậy, tớ đã trừ thử, và LNTT bị âm.cho nên tớ cũng không chắc chắn lắm liệu việc mình trừ đi cả khấu hao và lãi vay có đúng hay không.
Cậu có thể giải thích rõ hơn vì sao cậu không trừ hai yếu tố này đi được không?:|

Theo cậu thì 2 yếu tố này thuộc chi phí bất biến hay khả biến?
 
Tớ cho là LNST của cậu cần phải trừ đi khấu hao, lãi vay nữa chứ?
Tuy vậy, tớ đã trừ thử, và LNTT bị âm.cho nên tớ cũng không chắc chắn lắm liệu việc mình trừ đi cả khấu hao và lãi vay có đúng hay không.
Cậu có thể giải thích rõ hơn vì sao cậu không trừ hai yếu tố này đi được không?:|
Bài này ko có nói là chi phí có khấu hao và trả lãi không, vì nó là 1 một phân chi phí, nên tính lợi nhuận có thể phải trừ. Nếu nó âm, khi tính NCF, khấu hao và trả lãi là một phần của dòng tiền vào, nên LNST cộng 2 cái đó lại làm NCF dương.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên