Chi phí lãi vay có tính vào NG TSCĐ?

kieuminhbanghn

Thành viên
Mọi người cho hỏi điều này có phải không: Khi đầu tư một TSCĐ mà có cả sự tài trợ từ vốn vay của NH thì lãi vay trong thời hạn thi công được tính vào NG TSCĐ còn ngoài thời hạn thi công thì tính vào CP hoạt động.
Ví dụ: Một DN muốn đầu tư một TSCĐ với tổng vốn đầu tư là 1 tỷ, trong đó 400tr là vốn tự có còn 600tr là vốn vay NH, thời gian thi công là 1 năm,thời gian ân hạn là 1 năm, lãi suất 12%/năm, như vậy có phải nguyên giá TSCĐ là 1000+600*12%=1072 trđ, như vậy nếu TSCĐ này sử dụng trong 5 năm thì mức KH trả nợ NH trong 1 năm là 1072/5=214,4 trđ.
Trong các trường hợp sau thì tính NG TSCĐ để tính KH trả nợ 1 năm như thế nào:
a) Lãi trong thời gian ân hạn được DN trả ngay trong thời gian này
b) Lãi trong thời gian ân hạn được nhập gốc sau thời gian ân hạn
c) Lãi trong thời gian ân hạn được phân bổ trả đều trong các kỳ trả nợ tiếp theo
Xin mọi người cho ý kiến về vấn đề này.
 
Nguyên giá của TSCĐ được xác định là tập hợp tất cả các chi phí liên quan đến việc mua sắm, xây dựng để hình thành nên TSCĐ đó. Vì thế các chi phí như chạy thử (thử nghiệm), lãi vay trong quá trình mua sắm, xây dựng tài sản, chi phí vận chuyển... đều tính vào nguyên giá của TSCĐ.

Tuy nhiên, việc xác định nguyên giá TSCĐ như ở ví dụ của bạn là không được chính xác lắm vì việc giải ngân vốn vay trong quá trình thi công (1 năm) là dần dần, chưa kể phải luôn sử dụng vốn tự có trước, do vậy việc tính lãi vay là 600trx12% là không chính xác. Ngoài ra, khi bạn lập dự án thì tổng mức đầu tư phải có luôn phần lãi vay trong thời gian thi công, xây dựng. Như vậy tổng mức đầu tư theo ví dụ của bạn là 1072tr, lúc đó hoặc vốn tự có là 472tr hoặc vốn vay là 672tr tùy theo phương thức tài trợ của ngân hàng.

Trong bất cứ trường hợp a) hay b) nào ở câu hỏi của bạn thì nguyên giá TSCĐ đều bao gồm lãi vay trong quá trình xây dựng. Việc tính khấu hao hàng năm tùy thuộc vào DN sử dụng phương pháp khấu hao nào (tuyến tính, nhanh, sản phẩm...) và dựa trên tổng giá trị quyết toán công trình.

Thông thường các ngân hàng không sử dụng trường hợp c)
 
một lưu ý quan trọng khi xác định nguyên giá là chi phí hợp lí, thực tế phát sinh (trong định mức...), nên không phải tất cả các chi phí phát sinh liên quan đều tính vào nguyên giá dc. Theo m nhớ là như thế, trong môn kế toán doanh nghiệp có phần xác định chi phí lãi vay tính vào nguyên giá. b xem lại đi. :)
 
NG TSCD cả 3 trường hợp này là 1072tr. Tuy nhiên mức khấu hao để trả nợ là khác nhau.
Th1 thì mức khấu hao trả nợ hàng năm là 600tr/5
Th2 và 3 thì mức khấu hao trả nợ hàng năm là 672tr/5

Ở đây giả định mức khấu hao trả nợ hàng năm chỉ tính trên phần nguyên giá sử dụng vốn vay.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,218
Thành viên mới nhất
hnquynh
Back
Bên trên