Cheque ( Séc) - Bill of exchange( hối phiếu đòi nợ) - Promissory note( hối phiếu nhận nợ)

  • Bắt đầu Bắt đầu Ella_Eva
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Ella_Eva

Thành viên tích cực
- Trước khi có Luật các công cụ chuyển nhượng số 49/2005 ngày 29/11/2005 ra đời thì chúng ta gọi Bill of Exchange là hối phiếu, còn Promissory Note là lệnh phiếu,hay kỳ phiếu.
( Hay Thương Phiếu = Hối phiếu + Lệnh Phiếu)
- Khi Luật các CCCN có hiệu lực (1/7/2006) thì B/E được gọi là Hối phiếu đòi nợ, còn PN được gọi là Hối phiếu nhận nợ.
 

Đính kèm

Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,152
Thành viên mới nhất
kingsofleonmerc
Back
Bên trên