Câu hỏi nhỏ về Phân Tích Tài Chính DN!

kiinok1492

Thành viên
Năm 2011, công ty X có số liệu liên quan đến đầu tư tài chính như sau: tiền thu từ cổ tức được chia là
$20, tiền chi cho công ty Y vay $300, bán toàn bộ cổ phiếu công ty K thu được $150 và bị lỗ $35. Xác định
mức biến động NCF hoạt động kinh doanh, NCF hoạt động đầu tư, NCF hoạt động tài chính.
 
Theo mình: CFI= (20 + 150)-300= 130
CFO= -35 ko chắc cái này lắm.
Nói tóm lại, ý mình là: tiền thu từ cổ tức được chia là
$20, tiền chi cho công ty Y vay $300, bán toàn bộ cổ phiếu công ty K thu được $150 thuộc hoạt động đầu tư. Còn cái lỗ lãi thì mình chưa xác định được.
Mong giúp đỡ được bạn chút ít:)
 
ak cho mình hỏi cái này nữa: Chi phí trả trước đầu năm $60, cuối năm $80.
Chi phí trả trước phát sinh trong năm $270. nó sẽ tác động đến dòng tiền nào? và mức tác động bao nhiêu vậy?
 
+Dòng tiền HĐKD ko thay đổi
+Dòng tiền HĐ đầu tư: 20-300+150=-130
+Dòng tiền HĐ tài trợ ko thay đổi
 
CFO: +20(cổ tức)
CFI: -150
CFF: 0
(Cái này mình áp dụng theo kế toán VN và US.GAAP, nếu theo IFRS thì cổ tức được đưa vào CFI)
 
mình nghĩ thế này nha vì dòng NCF hoạt động kinh doanh có 1 mang là lãi lỗ hoạt động đầu tư bao gồm lãi(lỗ) do thanh lý TSCĐ và Lãi (lỗ) do hoạt đồng đầu tư
mà đề không nói TSCĐ thì thôi còn lãi(lỗ) do hoạt động đầu tư= -20+(150-35)=95
NCF hoạt động đầu tư =20
NCF 3=300
 
Theo mình thi delta:
NCO=+35 do khi bán cp của công ty K ta ghi nhận LN HĐ Tài chính giảm 35 và được tính vào LN sau thuế nên dòng tiền NCO bi giảm 35, nhưng vì không thực chi nên ta phải tăng thêm 35 cho NCO để bù đắp phần giảm đó.
NCI=+130
NCF=0
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên