Review Cap thoat nước hay ngan hang

vlvlqt

Thành viên
Minh dang lam o 1 ngan hang TMCP, co nguoi quen xin được qua cty cap thoát nước. Minh lam viec tại o tỉnh. Cap thoat nuoc la cua nha nuoc. Nghe bao thuỏng nhieu luong thi can ban thoi. Ai biet thong tin gi chia se cùng minh dc ko ạ. Cam on moi nguoi nhieu.
Bạn làm văn phòng hay sao
 Top