[Cập nhật] Cán bộ, công chức nên biết 17 thay đổi này từ 1/7/2019

Đây là 17 thay đổi mà cán bộ, công chức nên biết vì những thay đổi này có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình.

1. Tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng
Áp dụng chung cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2019

View attachment 20311

Căn cứ: Nghị quyết 70/2018/QH14
2. Tăng mức lương thực nhận
Bởi vì mức lương thực nhận = mức lương cơ sở 1.490.00 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.

Đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM, mức lương thực nhận còn được tăng hơn nữa với mức tăng là 0,6 lần

Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý

3. Tăng mức phụ cấp hiện hưởng
4. Tăng tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất
View attachment 20314
Căn cứ: Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014
5. Tăng mức đóng BHYT
View attachment 20315
Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014
và Điều 7 Nghị định 146/2014/NĐ-CP
6. Tăng trợ cấp thai sản
View attachment 20316
Căn cứ: Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014
7. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản
View attachment 20317
Căn cứ: Điều 29, Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014
8. Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
View attachment 20318
Căn cứ: Điều 50 Luật việc làm 2013
9. Tăng trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 31% trở lên khả năng lao động)
Ngoài mức trợ cấp này, hàng tháng, còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Căn cứ: Điều 49 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

10. Tăng trợ cấp 01 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 5% – 30% khả năng lao động)
Ngoài mức hưởng trên còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Căn cứ pháp lý: Điều 48 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

11. Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
View attachment 20321
Căn cứ: Điều 53 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
12. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật
Mức hưởng tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên = 4.170.000 đồng tăng lên 4.470.000 đồng.

Mức hưởng tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50% = 2.919.000 đồng tăng lên 3.129.000 đồng.

Mức hưởng tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30% = 2.085.000 đồng tăng lên 2.235.000 đồng.

(Cứ 01 ngày được hưởng 30% mức lương cơ sở)

View attachment 20322
Căn cứ: Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
13. Tăng trợ cấp mai táng
View attachment 20323
Căn cứ: Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 2014
14. Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng
View attachment 20324
Căn cứ: Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội 2014
15. Tăng mức hưởng lương hưu hằng tháng
Mức lương hưu hằng tháng = 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
Nếu nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.
Mức tiền lương tháng đóng BHXH tăng từ 01/7/2018, do đó, mức hưởng lương hưu hằng tháng sau thời điểm này cũng tương ứng tăng.

View attachment 20325
Căn cứ: Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014
16. Tăng mức hưởng trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu
View attachment 20326
Căn cứ: Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2014
17. Tăng mức hưởng BHXH 1 lần
View attachment 20327
Căn cứ: Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13
Thành viên: shin_butchi
Nguồn: Thư viện Pháp luật
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,575
Số bình luận
528,080
Tổng số thành viên
351,365
Thành viên mới nhất
Ltth@
Back
Bên trên