Cần sự trợ giúp về bài Kế Toán Ngân Hàng!!! HELP- S.O.S

badung212

Thành viên mới
Bài số 22
Ngày 20/6/N tại NHTM A có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Nộp UNC vào NHNN chuyển tiền góp vốn mua cổ phần với NHTM CP X qua TK tiền gửi tại NHNN, số tiền 300 tỷđ.
2. Công ty A bán cho ngân hàng 1 triệu USD từ Tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Ngân hàng. Tỷ giá tại NH USD/VND = 20.850 - 20.870 - 20.970. Số tiền VND Ngân hàng trả cho Công ty A vào Tài khoản tiền gửi VND tại Ngân hàng.
3. Giải ngân cho Công ty A theo HĐTD số ..., số tiền 900 trđ, thời hạn 6 tháng, Công ty lập UNC yêu cầu trả cho Công ty B 300 trđ (TK tại NHTM A), Công ty C 600 trđ (TK tại NHTM Y cùng hệ thống). Giá trị TSTC của Công ty 2.000 trđ.
4. Bà Lan nộp tiền mặt trả nợ khoản vay cầm cố Sổ tiết kiệm 50.trđ, thời hạn vay 4 tháng, lãi suất 1,6%/tháng, lãi trả đều các kỳ, gốc trả 1 lần khi đáo hạn.
5. Giải ngân cho ông An bằng tiền mặt món cho vay mua ô tô số tiền 200 trđ, thời hạn 5 năm, lãi suất 1,6%/tháng, giá trị tài sản thế chấp 1,2 tỷđ.
6. Công ty B lập UNC nộp Ngân hàng trả nợ kỳ hạn đầu tiên của khoản vay 1 tỷđ, kỳ hạn 5 tháng, lãi suất 1,6%/tháng, gốc trả đều các kỳ, lãi trả cùng nợ gốc và tính theo số dư nợ thực tế.
7. Chuyển nhóm nợ đối với món nợ của Công ty A Số dư nợ 500 trđ, kỳ hạn 6 tháng, ngày vay 10/3/N. Theo thoả thuận trên HĐTD, gốc trả 1 lần khi đáo hạn, lãi trả định kỳ, ngày trả lãi định kỳ là ngày mồng 9 hàng tháng. Lãi của kỳ này Công ty chưa trả, lãi suất 1,5%/tháng.
8. Công ty B đến thanh toán khoản nợ 750 trđ, kỳ hạn 3 tháng, ngày vay 10/2/N, lãi suất 1,6%/tháng, theo thoả thuận gốc trả 1 lần khi đáo hạn, lãi trả định kỳ vào ngày 10 hàng tháng. (lãi kỳ cuối công ty chưa trả).
9. Công ty C nộp UNC trả nợ theo kỳ hạn của khoản vay kỳ hạn 10 tháng, lãi suất 1,7%/tháng, ngày trả nợ 28 hàng tháng, Số dư nợ đầu kỳ 900 trđ, số tiền gốc phải trả 1 kỳ 100trđ, lãi trả cùng nợ gốc và tính theo số dư nợ thực tế. Công ty C trả nợ lãi đến ngày 28/6/N.
10. Bán một số chứng khoán kinh doanh. Giá gốc 560 trđ, giá bán 535 trđ.
Yêu cầu: Hạch toán các nghiệp vụ trên vào các Tài khoản thích hợp.
Biết rằng: Ngân hàng tính và hạch toán lãi cuối ngày.

Ai giải giúp e bài này cái, e vừa mới học kế toán mà ko hiểu lắm...xin mọi người chỉ giúp e. Em xin cảm ơn trước!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,063
Số bình luận
527,542
Tổng số thành viên
349,480
Thành viên mới nhất
bongdalu0o
Back
Bên trên