[CẦN GẤP ]Bài tập LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ !!

  • Bắt đầu Bắt đầu thuybank1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

thuybank1

Try my best ^^
Bạn nào có ví dụ cụ thể để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì giúp mình với nhé ! đang mù tịt về cái này quá :( thanks trước mọi người nhé :D
 
Cho bảng CĐKT
Tài sản Cuối kì Đầu kì
1. Tiền và Ck dễ bán 351/2
2.Khoản phải thu: 294/398
3. Hàng tồn kho: 705/900
4. TSNH: 1350/1300
5. TSCĐ ròng: 1000/1100
6. Tổng TS: 2350/2400
Nguồn vốn
7. Khoản phải trả:72/38
8.Vay NHạn: 211/288
9. Nợ định kì: 198/164
10. Tổng nợ NH: 480/490
11. Nợ dài hạn: 920/1040
12. tổng nợ: 1400/1530
13. CPUD: 30/35
14. CP' ĐC: 120/125
15. Lợi nhuận giữ lại: 800/710
16. Cổ phần đại chúng: 920/835
17. Tổng NV: 2350/ 2400
 
Báo cáo thu nhập
1. Doanh thu ròng: 4230/3600
2. Giá vốn hàng bán không kể khấu hao: 3689/3154
3. Khấu hao: 100/ 113,7
4. Tổng chi phí hoạt động: 3789/3267,7
5. Lợi nhuận trước lãi vay và thuế: 441/323,3
6. lãi vay: 120/125
7. Lợi nhuận trước thuế: 321/207,3
8. Thuế: 128,4/82,9
9. Lãi ròng trước CTUD: 192,6/124,4
10. Cổ tức ưu đãi: 3/ 3,5
11. Lãi ròng của cỏ đông đại chúng: 189,6/120,9
12. Cổ tức đại chúng:100/ 90
13. Gia số lợi nhuận giữ lại: 89,6/30,9
Yêu cầu : dựa vào bảng CĐKT và báo cáo thu nhập :Lập báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và nhận xét tình hình thu chi ngân quỹ của DN.
chú ý: số đầu trước dấu/ là cuối kì, số sau là đầu kì
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,164
Thành viên mới nhất
vnvapepod4
Back
Bên trên