Các câu hỏi phỏng vấn vị trí Tín dụng (sưu tầm)

lynnapo

Verified Banker
Chúc mọi người ôn tập tốt!!!>:D<
1. Tính lỏng của 1 tài sản được xác định bởi các yếu tố nào?
2. Tại sao các NHTM thường ưu tiên cho vay đối với các khách hàng truyền thống hơn là các khách hàng mới?
3. Mục đích của đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay?
4. Thế nào là ân hạn nợ? Trong thời gian ân hạn nợ khách hàng có phải trả lãi không?
5. Gia hạn nợ và ân hạn nợ khác nhau ntn?
6. Việc định giá tài sản cầm cố thế chấp căn cứ vào những yếu tố nào?
7. Khách hàng vay vốn trung hạn thời gian 03 năm, trong đó 02 năm đầu trả đúng hạn, đến năm thứ 3 khách hàng xin gia hạn nợ do điều kiện sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, vậy thời gian khách hàng được xem xét gia hạn tối đa là bao nhiêu lâu?
8. Tại sao một ngân hàng có quy mô lớn thường dễ tạo lợi nhuận hơn 1 ngân hàng có quy mô nhỏ?
9. Cơ sở để một ngân hàng tiến hành lựa chọn khách hàng khi cho vay?
10. Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với các món vay khác nhau sẽ khác nhau phụ thuộc vào yếu tố gì?
11. NHTM cổ phần cần phải lập quỹ dự phòng rủi ro ở mức ntn?
12. Các NHTM Việt Nam có được phép tham gia và hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán hay không?
13. Vì sao mỗi khi cho vay các NHTM thường phải tiến hành phân tích tài chính khách hàng?
14. Mục đích cơ bản của các NHTM khi tiến hành thẩm định tài chính của dự án?
15. Tài sản thế chấp của khách hàng cho món vay có ý nghĩa như thế nào đối với món vay đó?
16. Phân biệt giữa cho vay các doanh nghiệp và cho vay các cá nhân có ý nghĩa ntn?
17. Phân loại cho vay của ngân hàng theo mục đích sử dụng vốn vay có ý nghĩa ntn?
18. Khoản nợ ntn được coi là nợ khó đòi?
19. Tài sản thế chấp của món vay phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?
20. Phương pháp thực hiện việc khách hàng sử dụng tiền vay tốt nhất?
21. Theo Luật các tổ chức tín dụng, giới hạn cho vay đối với một khách hàng của Ngân hàng thương mại được quy định ntn?
22. Ngân hàng có được phép cho doanh nghiệp vay để đảo nợ không?
23. Một tài sản đảm bảo có thể đảm bảo cho nhiều khoản vay không?
24. Tổng dư nợ vay đối với 1 nhóm khách hàng là bao nhiêu?
25. Khi Ngân hàng cho vay, khách hàng bắt buộc phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay đó;
26. Mức cho vay được xác định trên cơ sở nào?
27. Hãy nên các bước trong quy trình tín dụng?
28. Một ngân hàng thương mại luôn duy trì được tỷ lệ khả năng thanh khoản là 200%, bạn đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng này như thế nào?
29. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn Ngân hàng thương mại được cho vay trung và dài hạn là bao nhiêu?
30. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ phản ảnh yếu tố gì?
31. CAMEL là phương pháp đánh giá tổng thể về hoạt động ngân hàng. Phương pháp này xem xét máy nhóm chỉ tiêu chính về hoạt động ngân hàng
32. Hãy nên tên những chứng từ thông thường trong một bộ chứng từ thương mại?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,102
Tổng số thành viên
351,943
Thành viên mới nhất
hello88vipwin
Back
Bên trên