Các bạn ơi giúp mình bài này với !

  • Bắt đầu Bắt đầu honhutlam
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

honhutlam

Thành viên mới
BÀI 1 : Công ty TMDV A được ngân hàng cấp tín dụng theo phương thức cho vay từng lần. Lãi suất cho vay là 20%/năm. Nhu cầu vốn cho phương án kinh doanh bao gồm giá trị nguyên liệu mua vào 2500 triệu đồng. Chi phí vận chuyển, bốc xếp là 150 triệu đồng. Tổng giá trị hàng hóa là 3500 triệu đồng, được giao toàn bộ một lần, sau 5 tháng kề từ khi ký kết. Phương thức thanh toán : người mua ứng trước 20% giá trị hợp đồng ngay khi ký kết. Khi giao hàng thanh toán 40%, còn lại thanh toán sau 1 tháng.
Yêu cầu :
Theo bạn, ngân hàng có cho vay phương án SXKD này không ?
Nếu có, hãy xác định mức cho vay, thời hạn vay. Biết vốn tự có công ty tham gia vào phương án là 250 triệu đồng.

BÀI 2 : Doanh nghiệp thương mại A vay ngân hàng để thực hiện một PAKD ngắn hạn, thời hạn từ tháng 3 đến tháng 10/2012. Số liệu về phương án kinh doanh như sau : Giá trị hàng hóa mua vào là 1800 triệu đồng. Chi phí quản lý và bán hàng là 450 triệu đồng ( trong đó chi phí khấu hao chiếm 15%). Vốn tự có tham gia vào phương án là 600 triệu đồng. Trong số hàng hóa mua vào có 15% giá trị được thanh toán trả chậm thời hạn thanh toán cuối tháng 12/2012. Đồng thời người mua cũng ứng trước cho doanh nghiệp số tiền 130 triệu đồng ngay khi bắt đầu thực hiện phương án. Yêu cầu :
Theo bạn, ngân hàng có cho vay phương án SXKD này không ?
Nếu có, hãy xác định mức cho vay, thời hạn vay.

Nhờ Anh (chị) chỉ zùm em mới học nên không bít dạng bài này . Cảm ơn anh, chị trước
 
Bài 1:
Nhu cầu vay: 2500+150-3500*20%-250=1700tr
Thời hạn cho vay: 6 tháng
EBIT= 3500-2500-150=850
EBIT/tổng vốn thực hiện phương án=850/2650=32,07%/6thang=5,35%/thang > lãi suất cho vay 1 tháng là 1,67%=> có hiệu quả, có thể cho vay.
Bài 2:
Nhu cầu vay= 1800+450-450*15%-600-15%*1800-130=1182,5
Thời hạn vay: 7 tháng (t3-t10)
Tương tự bài 1 cũng tính EBIT/tổng vốn= ... (bài này bạn thiếu cái doanh thu, hic)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,227
Thành viên mới nhất
vegasgg
Back
Bên trên