Các bạn giúp mình bài tập hạch toán này với kế toán NH

  • Bắt đầu Bắt đầu ssbk
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

ssbk

Thành viên tích cực
Các bạn cho mình hỏi hạch toán thế nào:
Ngày 1/5/200X, khách hàng A gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, số tiền 50 triệu, lãi suất 0.9%/tháng. Lãi suất không kỳ hạn: 0.3%/tháng. (Trả lãi sau)
1, Ngày 1/8/200x tới rút tiền
2, Ngày 16/7/200X: Khách hàng đến rút tiền trước hạn
3, Ngày 5/8/200x khách hàng tới rút gốc và lãi
4. Ngày 3/9 khác hàng tới rút tiền
5, Cũng các ngày như trên trả lãi trước
Các bạn cùng thao luận giúp mình với! thanks nhiều
 
Bạn ơi, bạn làm k hiểu chỗ nào có thể post lên hỏi chứ, bây giờ nguyên đống bút toán này ngại lắm. Hic. Tớ đang học phần thanh toán vốn nên lộn nhộn lắm, nếu bạn k hiểu chỗ hạch toán nào thì viết ra, nếu tớ làm được tớ chỉ cho. hihi:)

- - - Updated - - -

Bài này y chang ví dụ trong slide kế toán tớ học luôn, hihi. Bạn học tr nào?
 
Mong các bạn xử lý giúp mình:Mình có bài giải ở phía cuối
Bài 12:BT KTNH c ủa HVNH
Ngày 20/07/200X tại NHTM X có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Ô bách yêu cầu chuyển toàn bộ gốc và lãi của sổ tiết kiệm :100 triệu, kỳ hạn 3 tháng, trả lãi sau, lãi suất 0.7%/tháng, ngày gửi 5/04/0x sang tiền gửi TK KKH
2. bà loan nộp sổ TGTK 3 tháng, 150 tr, ngày gui 15/02/ox trả lãi sau lãi suất 0.7/tháng, xin tất toán như sau:
+.chuyển 100tr sang tk TGTK6 tháng
+.chuyển 50tr sag TGTK KKH
+.toàn bộ lĩnh lãi bang Tiền mặt
3. O.P đến rút tiền TK loại 6 tháng số tiền gửi ban đầu là 100tr ngày 15/01/0x,ls 0.9%.
4. Bà hòa nộp sổ tiền gửi TK KKH,100tr,ngày gửi 10/03/0x,ls 0.3%, xin chuyển số gốc ban đầu sang TGTK có kỳ hạn 9t, loại trả lãi sau,ls 1%/th,số gốc và lãi còn lại xin rút bằng tiền mặt.
Y/C:xử lý và hạc toán
Biết: NH chạy lãi cho TKTG và TG tiết kiệm KKH vào ngày 25 hàng tháng.
 
Bài giải bài 12:
1/ngày 5/7:vì TKTGTK có kỳ hạn chạy lãi tròn tháng nên
Nợ 4232 : 100
nợ 801 : 0,7
nợ 4913: 0.7*2=1,4
có 4232/3t kỳ hạn mới:102,1
Ngày 20/07:
KH nhận được 102,1.Do vào ngày 20 ngân hàng chưa chạy lãi.
2/ngày 15/05:
No 4232/3t :150
No 801 1,05
no 4913 2,1
co 4232/3T KỲ HẠN MỚI:153,15
15/06:
NO 801:153,15*0,7=1.072
nợ 4913:1.072
ngày 15/07
nợ 801: 1,072
nợ 4913:1,072
số lãi thực trả:
153,15*0,3*2=0,9189 còn 5 ngày lẻ chưa đến ngày chạy lãi nên ko nhận được lãi
Thoái chi lãi
Nợ 4913: 2,144
Có 801 : 2,144
nhận lãi bằng tiền mặt :
nợ 4232/3 t mới : 153,15
nợ 801: 0,9189
có 4232/6t: 100
có 4231: 50
có 1011: 4,042
3/ngày 15/01
No 1011 100
Co 4232/6t 100
hạch toán hàng tháng:15/02 -> 15/06
nợ 801 :0,9
nợ 4913: 0,9
Ngày 15/07
nợ 4232/6t : 100
nợ 4913 : 4,5
nợ 801 :0.9
có 4232 / 6 t 105,4
Ngày 20/07
NH chưa chay lãi nên:
nợ 4232: 105,4
co 1011: 105,4
4/ngày 10/03/0x:lập sổ tkkkh mới cho B hòa:
nợ 1011: 100
có 4231: 100
ngày 25/03
nọ 801 : 100*15/30*0,3*=0,15
có 4231/B hòa: 0,15
ngày 25/04:
nợ 801: 100,15*0.13
có 4213:100,15*0.13
ngày 25/5,25/06,20/07
NH chưa chạy lãi nên chưa tính lãi cho B hòa.Vậy B hòa ko nhận được phần lãi trong 25 ngày :
nợ 4231
có 4232
có 1011
Cac ban hay gop y cho loi giai nhe.Thank all
Mong các bạn xử lý giúp mình:Mình có bài giải ở phía cuối
Bài 12:BT KTNH c ủa HVNH
Ngày 20/07/200X tại NHTM X có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Ô bách yêu cầu chuyển toàn bộ gốc và lãi của sổ tiết kiệm :100 triệu, kỳ hạn 3 tháng, trả lãi sau, lãi suất 0.7%/tháng, ngày gửi 5/04/0x sang tiền gửi TK KKH
2. bà loan nộp sổ TGTK 3 tháng, 150 tr, ngày gui 15/02/ox trả lãi sau lãi suất 0.7/tháng, xin tất toán như sau:
+.chuyển 100tr sang tk TGTK6 tháng
+.chuyển 50tr sag TGTK KKH
+.toàn bộ lĩnh lãi bang Tiền mặt
3. O.P đến rút tiền TK loại 6 tháng số tiền gửi ban đầu là 100tr ngày 15/01/0x,ls 0.9%.
4. Bà hòa nộp sổ tiền gửi TK KKH,100tr,ngày gửi 10/03/0x,ls 0.3%, xin chuyển số gốc ban đầu sang TGTK có kỳ hạn 9t, loại trả lãi sau,ls 1%/th,số gốc và lãi còn lại xin rút bằng tiền mặt.
Y/C:xử lý và hạc toán
Biết: NH chạy lãi cho TKTG và TG tiết kiệm KKH vào ngày 25 hàng tháng.
 
4/ngày 10/03/0x:lập sổ tkkkh mới cho B hòa:
nợ 1011: 100
có 4231: 100
ngày 25/03
nọ 801 : 100*15/30*0,3*=0,15
có 4231/B hòa: 0,15
ngày 25/04:
nợ 801: 100,15*0.13
có 4213:100,15*0.13
ngày 25/5,25/06,20/07
NH chưa chạy lãi nên chưa tính lãi cho B hòa.Vậy B hòa ko nhận được phần lãi trong 25 ngày : bạn a ,Mình góp ý chỗ này thôi nhé, tại k đọc hết mà,nhưng mà k tính vậy. Nh sẽ trả cho khách hàng trên số ngày thực gửi, k lẽ chỉ vì nhanh 5 ngày mà mất đi cả 25 ngày a, k có nh nào tính thế này đâu.Nếu trên thực tế tính thế này thì mất khách luôn ấy
nợ 4231
có 4232
có 1011
Cac ban hay gop y cho loi giai nhe.Thank all
 
Trường hợp 1: Ngày 1/8/200x tới rút tiền --> KH tới rút tiền đúng hạn
Định khoản:
- Ngày 1/5/200x: Khi KH tới gửi tiền:
Nợ: Tk 1011: 50tr
Có: Tk 4232/3 tháng/ KH A: 50tr
Số tiền lãi KH nhận được hàng tháng là: 50tr*0.9%=0.45tr
Hạch toán lãi:
- Ngày 1/6/200x: Nợ: Tk 801: 0.45tr
Có: Tk 4913: 0.45tr
- Ngày 1/7/200x: Bút toán hạch toán lãi như trên
- Ngày 1/8/200x: Kh tới rút tiền ( Giả sử NH chạy lãi đầu ngày):
Nợ: Tk 4232/3 tháng/KH A: 50tr
Nợ: Tk 4913: 1.35tr
Có: Tk 1011: 51.35tr
 
ssbk Các bạn giúp mình bài tập hạch toán này với kế toán NH Các bạn cho mình hỏi hạch toán thế nào: Ngày 1/5/200X, khách hàng A

Trường hợp 2: Ngày 16/7/200x tới rút tiền trước hạn:
Mình hạch toán luôn bút toán ngày 16/7/200x nhé:
- Bt1: Thoái chi lãi( 2 tháng ):50tr*0.9%*2= 0.9tr
Nợ: TK4913:0.9tr
Có: TK 801: 0.9tr
Số tiền lãi thực tế Kh nhận được là: (50tr*0.3%*77)/30= 0.385tr
- Bt2: Nợ: Tk4232/3 tháng / KH A: 50tr
Nợ: Tk 801: 0.385tr
Có: Tk 1011: 50.385tr
 
Các bạn cho mình hỏi hạch toán thế nào:
Ngày 1/5/200X, khách hàng A gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, số tiền 50 triệu, lãi suất 0.9%/tháng. Lãi suất không kỳ hạn: 0.3%/tháng. (Trả lãi sau)
1, Ngày 1/8/200x tới rút tiền
2, Ngày 16/7/200X: Khách hàng đến rút tiền trước hạn
3, Ngày 5/8/200x khách hàng tới rút gốc và lãi
4. Ngày 3/9 khác hàng tới rút tiền
5, Cũng các ngày như trên trả lãi trước
Các bạn cùng thao luận giúp mình với! thanks nhiều

Trường hợp 3: Ngày 5/8/200x: Kh tới rút gốc và lãi --> Kh rút quá hạn
- Ngày 1/8/200x: KH không tới rút tiền, NH sẽ lập cho Kh 1 Tài khoản tiền gửi tiết kiệm mới với kỳ hạn tương đương ( 3 tháng), lãi suất 0.9% tháng
Nợ: Tk 4232/ 3 tháng / Kh A: 50tr
Nợ: Tk 4913: 1.35tr
Có: Tk 4232 / 3 tháng mới/ KH A: 51.35tr
- Ngày 5/8/200x: Kh tới rút tiền:
Số tiền lãi KH nhận được là: (51.35tr*0.3% * 5)/30=0.025tr
Nợ: Tk 4232/3th mới/ KH A: 51.35tr
Nợ: Tk 801: 0.025tr
Có: TK 1011: 51.375tr
 
Các bạn cho mình hỏi hạch toán thế nào:
Ngày 1/5/200X, khách hàng A gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, số tiền 50 triệu, lãi suất 0.9%/tháng. Lãi suất không kỳ hạn: 0.3%/tháng. (Trả lãi sau)
1, Ngày 1/8/200x tới rút tiền
2, Ngày 16/7/200X: Khách hàng đến rút tiền trước hạn
3, Ngày 5/8/200x khách hàng tới rút gốc và lãi
4. Ngày 3/9 khác hàng tới rút tiền
5, Cũng các ngày như trên trả lãi trước
Các bạn cùng thao luận giúp mình với! thanks nhiều

4, Trường hợp 4: Ngày 3/9/200x Kh tới rút tiền:
- Ngày 1/8/200x: KH không tới rút tiền, NH sẽ lập cho Kh 1 Tài khoản tiền gửi tiết kiệm mới với kỳ hạn tương đương ( 3 tháng), lãi suất 0.9% tháng
Nợ: Tk 4232/ 3 tháng / Kh A: 50tr
Nợ: Tk 4913: 1.35tr
Có: Tk 4232 / 3 tháng mới/ KH A: 51.35tr
- Ngày 1/9/200x: số tiền lãi dự trả cho KH là: 51.35tr* 0.9%=0.462tr
Nợ: TK 801: 0.462tr
Có: Tk 4913: 0.462tr
- Ngày 3/9/200x KH rút tiền
Bt 1: Thoái chi lãi:
Nợ: TK 4913: 0.462tr
Có: Tk 801: 0.462tr
Số tiền lãi Kh nhận được là: (51.35tr*0.3%*33)/30= 0.169tr
Bt2:
Nợ: Tk4232/3thang mới/ KH A: 51.35tr
Nợ: Tk 801: 0.169tr
Có: Tk 1011: 51.519tr
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,227
Thành viên mới nhất
vegasgg
Back
Bên trên