Các bạn giải quyết dùm mình bài tập thẩm định này. Thanks!

  • Bắt đầu Bắt đầu McKyung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

McKyung

Verified Banker
1 khách hàng cầm cố chứng khoán với những nội dung chính trong hợp đồng như sau:
Chứng khoán cầm cố: cổ phiếu ACB.

Số lượng cổ phiếu cầm cố: 6.000 cổ phiếu.

Thời hạn vay: 4 tháng. Ngày hiệu lực hợp đồng: ngày 2/3/2011.

Thị giá cổ phiếu ACB vào ngày 2/3/2011: 80.000 đ/ CP.

Tỷ lệ cho vay ( Số tiền vay/ tổng giá trị TSĐB): 70%.

Lãi suất vay: 1.9%/ tháng.

Điều khoản về giá xử lí: " Nếu tỷ lệ cho vay lớn hơn 85% thì khách hàng phải trả bớt tiền vay hoặc bổ sung thêm tài sản đảm bảo để khôi phục lại tỷ lệ cho vay ban đầu ".

Yêu cầu:
1. Hãy xác định số tiền tối đa khách hàng có thể vay vào ngày 2/3/2011.

2. Giả sử vào ngày 6/5/2011, giá ACB trên thị trường là 62.000 đ/ CP, ngân hàng yêu cầu khách hàng thực hiện cam kết " điều khoản về giá xử lí", hãy tính:
a. Số tiền phải trả cho ngân hàng nếu khách hàng chọn phương án trả bớt nợ vay?
b. Số lượng cổ phiếu ACB mà khách hàng phải bổ sung nếu khách hàng chọn phương án bổ sung thêm tài sản bảo đảm?
c. Số cổ phiếu ACB khách hàng phải bổ sung cho ngân hàng, biết rằng khách hàng đồng ý trả bớt nợ vay 30.000.000 đ bằng tiền mặt.
 
Đánh đố nhau à?
1. Số tiền tối đa: 6.000 x 80.000 đ/CP x 70% = 336 trđ
2a. TSĐB là 62.000 x 6.000 = 372 trđ
Sồ tiền giảm là 372 x 85% - 336 trđ = 19,8 trđ
2b. Giá trị TSĐB để đảm bảo không bị xử lý là 336/.85= 395,2 trđ
-> Số CP cần bổ sung = (395,2trd - 372trđ)/62.000 đ = 374 CP
2c. Số tiền KH phải giảm dư nợ để đảm bảo < 85% giá trị TSĐB là 19,8 trđ, giảm 30trd là OK.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,165
Thành viên mới nhất
Nguyễn bông
Back
Bên trên