BT QUẢN TRỊ NHTM

bankboy128

Verified Banker
em dag gặp khó khăn với 1 bt QTNHTM trong sách thầy Trần Huy Hoàng. em đã tham khảo bài giải trên mạng của những bài trước đó (tương đối giống) nhưng vẫn o chak chắn đã làm đúng.Mong a/chị giúp đỡ


Tích Sản

Số tiền

Tiêu Sản

Số tiền

1. Tiền mặt tại qũy
2. Tiền gởi tại NHNN
3. Tiền gởi tại NH khác
4. Tín dụng
5. Đầu tư
6. Tích sản khác

1.500
4.200
280
38.100
9.420
2.000

1. Tiền gởi
2. Tiết kiệm
3. Chứng chỉ tiền gởi
4. Vay NH khác
5. Vốn tự có
6. Tiêu sản khác

15.000
21.000
14.000
1.500
3.500
500

Tổng cộng

55.500

Tổng cộng

55.500
[TBODY] [/TBODY]

Trong ngày có phát sinh các tình huống sau:
1/ NH nhận được các chứng từ thanh toán, trong đó ghi nợ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn 2.530 trđ, ghi có tài khoản tiền gửi không kỳ hạn 780 trđ.
2/ NH chi trả tiền mặt cho khách hàng: Tiết kiệm không kỳ hạn 1.200 trđ, tiền gửi định kỳ 350 trđ, tiết kiệm có kỳ hạn 1.400 trđ, lãi tiền gửi 216 tr.
3/ Khách hàng Z là khách hàng mới đến vay lần đầu tiên xin vay khoản tiền 300 triệu, thế chấp hàng hóa trị gía 450 triệu (lãi suất cố định).
4/ NH nhận được khoản tiền mặt góp vốn của các cổ đông khi họ mua cổ phiếu số tiền 3.500 trđ.
YÊU CẦU:
(1) Hãy xử lý các tình huống trên.
(2) Lập bảng tổng kết tài sản cuối ngày.
(3) Phân tích rủi ro mà NH phải chịu khi lãi suất biến động 0,5%.
Tài liệu bổ sung:
1/ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 5%, dự trữ vượt trội cho ngày hôm sau là 800 triệu (tiền mặt 500 triệu, tiền gửi NHNN là 300 triệu).
2/ Tỷ lệ thanh khoản 6%.
3/ Qua điều tra phân tích khách hàng, NH đánh gía khả năng trả nợ của khách hàng Z là đầy đủ, các điều kiện khác đều hợp pháp.
4/ Trong khoản tín dụng có:
+ 20% được ngân hàng thương mại khác bảo lãnh.
+ 25% là tín dụng có đảm bảo bằng bất động sản.
+ 55% là tín dụng không có đảm bảo.
5/ Cho vay theo lãi suất biến đổi chiếm 40% tín dụng.
6/ Tiền gởi hoạt kỳ chiếm 35% tiền gởi.
7/ Tiết kiệm không kỳ hạn chiếm 20% tiền gởi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng.
8/ Ngoài dự trữ thứ cấp, phần còn lại của đầu tư là chứng khoán công ty.
9/ Các cam kết ngoại bảng: Bảo lãnh vay cho khách hàng doanh nghiệp 3.700 trđ, bảo lãnh thanh toán cho ngân hàng khác 4.000 trđ.
10/ Theo báo cáo của phòng ngân quỹ, NH chỉ được bán 10% dự trữ thứ cấp và có thể vay cầm cố trái phiếu công ty có mệnh giá 1 trđ tại NHTM khác với điều kiện trả lãi trước, lãi suất 0,5%/tuần, thời hạn vay là 1 tuần, thu bằng tiền mặt.
11/ Ngày hôm sau NH có khoản thu nợ 800 trđ và các NHTM khác có số dư tiền gửi tại NHNN đủ để cho vay.
[TBODY] [/TBODY]
 


Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,084
Tổng số thành viên
351,455
Thành viên mới nhất
kyzsvaass1122
Back
Bên trên