Biện pháp quản lý tài sản cố định của ngân hàng thương mại

More threads by kukuro20

ngoanhhiep

Verified Banker
Cái này là quản lý tài sản thuộc phòng hành chính rồi đồng chí!
 

TonyGuyz

Thành viên
Em hỏi chung chung quá, quản lý về mặthành chính, hay quản lý về mặt kế toán, tài chính?
 

viensoinho16

Verified Banker
Em tham khảo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 vv Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định em nhé
 

Top