BIDV BIDV tuyển dụng Phó Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp

  • Bắt đầu Bắt đầu BIDV
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

BIDV

NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Nhân viên
Super Mod
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng cán bộ Lãnh đạo cấp Phòng như sau:

A. Vị trí và số lượng tuyển dụng:
Đơn vị
Số lượng
Vị trí
Phạm vi tuyển dụng
Bình Tân01Phó Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệpTuyển dụng nội bộ và ngoài hệ thống
[TBODY] [/TBODY]
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 05/07/2018 đến ngày 20/07/2018.


B. Yêu cầu điều kiện tuyển dụng, mô tả vị trí công việc:
I.
Điều kiện chung:
- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
- Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện…
- Về độ tuổi: không quá 40 tuổi đối với các ứng viên.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn chi tiết:
1. Trình độ đào tạo:

- Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước: tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học). Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại học công lập, hệ chính quy.
- Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết: tốt nghiệp đại học trở lên.
2. Chuyên ngành đào tạo:

STT
Tên trường
Chuyên ngành đào tạo
1Học viện Ngân hàngTiếng Anh Tài chính – Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh chứng khoán, Quản trị Marketing, Quản trị doanh nghiệp, Kế toán – Kiểm toán, Tiền tệ ngân hàng, Ngân hàng thương mại, Thanh toán quốc tế, Kế toán Ngân hàng.
2Đại học Ngân hàng TP.HCMKế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Marketing, Thị trường chứng khoán, Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế.
3Đại học Kinh tế Quốc dânNgân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Thị trường chứng khoán, Tài chính công, Tài chính quốc tế, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Quản lý công, Kinh tế đầu tư, Bảo hiểm, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp, Toán Tài chính.
4Đại học Kinh tế TP.HCMTài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh bảo hiểm, Ngân hàng, Chứng khoán, Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Toán Tài chính.
5Học viện tài chínhNgân hàng, Bảo hiểm, Kinh doanh chứng khoán, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Tài chính quốc tế, Kinh tế đầu tư tài chính, Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp.
6Đại học Ngoại thươngTài chính quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Ngân hàng, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế.
7Đại học Thương mạiKế toán doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng thương mại, Kinh tế thương mại, Thương mại quốc tế, Quản trị doanh nghiệp thương mại, Quản trị kinh doanh tổng hợp.
8Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà NộiKinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế phát triển.
9Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM (trước đây là Khoa Kinh tế)Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế.
10Các trường đại học trong nước khác, các trường đại học nước ngoài, đại học liên kếtTài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán.
[THEAD] [/THEAD]
[TBODY] [/TBODY]
3. Trình độ ngoại ngữ và tin học:
- Trình độ tiếng Anh: có trình độ tiếng Anh văn C trở lên.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là EXCEL, có khả năng phân tích sử dụng dữ liệu lớn
4. Kinh nghiệm công tác và các yêu cầu khác:

Nguồn tuyển dụng
Kinh nghiệm công tác
Yêu cầu khác
Bên ngoài- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu về hoạt động của Ngân hàng và lĩnh vực tài chính khối kinh doanh ngân hàng nói chung, hiểu biết về các quy trình, nghiệp vụ ngân hàng.
- Có khả năng lập và triển khai kế hoạch: xác định được các mục tiêu công việc của đơn vị phù hợp với chiến lược chung của hệ thống và đảm bảo các nguồn lực tối tưu để thực hiện mục tiêu đặt ra.
- Có khả năng ra quyết định: phân tích, tổng hợp và lựa chọn thông tin để ra quyết định nhanh, chính xác, khả thi, hiệu quả.
- Có khả năng tạo ảnh hưởng: tạo uy tín đối với người khác và tạo được sự đồng thuận trong đơn vị.
- Có khả năng quản lý thay đổi: đi đầu, quản lý và hiện thực hóa quá trình thay đổi, đồng thời hỗ trợ cán bộ thích ứng với những ảnh hưởng do sự thay đổi mang lại.
- Có khả năng tạo động lực và phát triển nguồn nhân lực.
Nội bộ- Cán bộ đang giữ chức vụ tương đương vị trí tuyển dụng hoặc cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch chức vụ Trưởng phòng/tương đương và chức vụ Phó Trưởng phòng/tương đương tại các vị trí tuyển dụng. Đáp ứng yêu cầu kỳ thi kiểm tra năng lực quản lý do BIDV tổ chức và còn hiệu lực.
- Am hiểu về hoạt động của Ngân hàng và lĩnh vực tài chính khối kinh doanh ngân hàng nói chung, hiểu biết về các quy trình, nghiệp vụ ngân hàng.
- Am hiểu các xu hướng tài chính hiện đại và triển khai tài chính theo thông lệ.
- Có khả năng lập và triển khai kế hoạch: xác định được các mục tiêu công việc của đơn vị phù hợp với chiến lược chung của hệ thống và đảm bảo các nguồn lực tối tưu để thực hiện mục tiêu đặt ra.
- Có khả năng ra quyết định: phân tích, tổng hợp và lựa chọn thông tin để ra quyết định nhanh, chính xác, khả thi, hiệu quả.
- Có khả năng tạo ảnh hưởng: tạo uy tín đối với người khác và tạo được sự đồng thuận trong đơn vị.
- Có khả năng quản lý thay đổi: đi đầu, quản lý và hiện thực hóa quá trình thay đổi, đồng thời hỗ trợ cán bộ thích ứng với những ảnh hưởng do sự thay đổi mang lại.
- Có khả năng tạo động lực và phát triển nguồn nhân lực.
[THEAD] [/THEAD]
[TBODY] [/TBODY]
III. Mô tả công việc chung tại các vị trí:
- Xây dựng/phân công và chỉ đạo cán bộ trong Phòng xây dựng các chương trình/kế hoạch hoạt động trong kỳ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Trực tiếp tác nghiệp nghiệp vụ trong các hoạt động kinh doanh theo các Quy định, Quy trình nghiệp vụ do BIDV ban hành;
- Trực tiếp thực hiện công tác tìm kiếm, xây dựng và duy trì hệ thống khách hàng, đối tác có quan hệ hợp tác;
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn Phòng theo định kỳ, hoặc đột xuất.
- Thiết lập cơ chế giám sát và duy trì công tác kiểm tra/kiểm soát/giám sát để đảm bảo toàn bộ các hoạt động của Phòng được thực hiện thông suốt, thuận lợi theo đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của BIDV.
- Tiếp nhận, tổ chức xử lý các phát sinh theo yêu cầu của khách hàng/bộ phận có liên quan nếu thuộc thẩm quyền; nếu vượt thẩm quyền báo cáo cho Cấp trên trực tiếp và kèm theo đề xuất biện pháp giải quyết;
- Thực hiện các Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng; Các báo cáo nghiệp vụ phục vụ quản trị điều hành; Các báo cáo về những vấn đề khó khăn và các giải pháp xử lý khắc phục (nếu có).
- Kiểm soát việc tuân thủ đúng quy định và quy trình của BIDV trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng;


C. Hình thức tuyển dụng:
- Vòng 1: sơ loại hồ sơ; Vòng 2: Phỏng vấn.
- Yêu cầu các ứng viên lập kế hoạch chi tiết và các giải pháp để hoàn thành kế hoạch tại ví trí dự tuyển; trong đó đối với các vị trí Trưởng phòng Khách hàng, Giám đốc Phòng Giao dịch cần chi tiết về kế hoạch phát triển khách hàng.
- Thành lập Hội đồng phỏng vấn tuyển dụng tập trung và thực hiện phỏng vấn dưới các hình thức như: thuyết minh, trình bày kế hoạch hành động và trả lời các câu hỏi của Hội đồng phỏng vấn.


D. Hồ sơ dự tuyển và cách thức nộp hồ sơ:
a. Hồ Sơ dự tuyển bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- file scan các văn bằng, chứng chỉ (không cần chứng thực):
+ Bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
+ Chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học;
+ Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác (Hợp đồng lao động, Quyết định bổ nhiệm, công văn phê duyệt quy hoạch….);
+ Bản kế hoạch chi tiết và các giải pháp để hoàn thành kế hoạch tại vị trí dự tuyển; trong đó đối với các vị trí Trưởng phòng Khách hàng, Giám đốc Phòng Giao dịch cần chi tiết về kế hoạch phát triển khách hàng​
b. Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Chi nhánh Bình Tân: 300-302 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, quận Bình TânThành phố Hồ Chí Minh..

Tin tuyển dụng UB hỗ trợ BIDV đăng tuyển
----------------------------------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam

www.ub.edu.vn
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,201
Thành viên mới nhất
banksmerch
Back
Bên trên