[BIDV] Gói tài liệu đào tạo Nghiệp vụ Kế toán của BIDV năm 2012 dành cho Nhân viên mới