Basel II với rủi ro vận hành/ rủi ro hoạt động - Basel II and Operational Risk

pilypily

Verified Banker
= tiếng anh mới đau, hic
 
Top