BaoVietBank tuyển CV Giám sát tín dụng và CV Quản lý rủi ro tại Hà Nội [30/09]

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Ngơ Siêu Nhân

Lon ton chạy vặt
1, CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT TÍN DỤNG

Mã số: 177.1109
Mô tả công việc:
- Giám sát tín dụng tại các chi nhánh chuyên quản:
- Giám sát tính tuân thủ trong quá trình câp tín dụng đúng theo các chính sách, quy định, quy trình tín dụng thông qua giám sát trên hệ thống và kiểm tra thực tê;
- Giám sát phân loại nợ và trích lập dự phòng tín dụng;
- Giám sát việc đánh giá lại tài sản theo định kỳ, phân tích mức độ ảnh hưởng do sự thay đổi về giá trị của từng loại tài sản đảm bảo;
- Giám sát các khoản tín dụng không tuân thủ đúng theo các quy định;
- Đối với các khoản tín dụng có vấn đê; giám sát việc xây dựng kê hoạch phục hồi hoặc tái cơ câu khoản vay; trong trường hợp cân thiêt, kiên nghị triển khai các thao tác pháp lý để thu hôi khoản vay nhằm giảm đến mức tôi đa rủi ro cho Ngân hàng;
- Phân tích, đánh giá chât lượng tín dụng của toàn hệ thống BAOVIET BANK nhằm xác định những bât hợp lý, rủi ro tiềm ẩn và đề xuât các biện pháp quản lý phù hợp;
- Định ky thực hiện rà soát việc tập trung vốn cho mệt khách hàng, nhóm khách hàng (được định nghĩa trong Chính sách tín dụng) để đảm bảo phân tán rủi ro.
- Quản lý danh mục tín dụng; định kỳ rà soát báo cáo vê tín dụng cho từng ngành để đảm bảo dư nợ từng ngành không vượt quá hạn mức quy định trong chính sách tín dụng của Ngân hàng;
- Thông qua việc rà soát các khoản nợ xấu và các khoản nợ có vấn đề để xác định các điểm yếu trong quá trình phê duyệt và giám sát khoản vay, phôi hợp với Phòng Tái thẩm định, Ban Pháp chế cải tiến quy trình cho phù hợp.
- Lập các báo cáo đánh giá theo định kỳ, báo cáo bât thường, báo cáo những khoản tín dụng lớn, báo cáo vê xu hướng phát triển, báo cáo phân tích, bài học kinh nghiệm.
- Thực hiện hệ thống báo cáo NHNN và các cơ quan quản lý.

Điều kiện dự tuyển:
- Tôt nghiệp Đại học loại khá giỏi một trong các trường kinh tê. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học.
- Hiểu biết về nghiệp vụ Tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng.
- Am hiểu vê luật kinh tế.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương tự hoặc cán bọ tín dụng ở các NHTM khác;
- Ưu tiên các ứng viên có trình độ và kỹ năng liên quan đên chuyên ngành thông kê, toán kinh tê.
- Sử dụng thành thạo tiêng Anh.

Các lưu ý khác (nêu có)
Năng lực cần thiết:
- Có khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo
- Có khả năng quản lý nhóm.
- Chủ động và hợp tác trong công việc.

2, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN & THỊ TRƯỜNG
Mã sô: 178.1109
Mô tả công việc:
- Giám sát tính tuân thủ trong quy trình nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ và quản lý vốn; cảnh báo các rủi ro phát sinh liên quan;
- Giám sát các tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản theo quy định của BAOVIET BANK và NHNN; Theo dõi và phân tích vê tình hình cân đối vốn của Ngân hàng trong từng giai đoạn;
- Giám sát rủi ro thị trường theo loại hình rủi ro gồm ngoại tệ, lãi suât, cổ phiếu, hàng hoá; giám sát các khoản lãi và lỗ hàng ngày để đảm bảo rằng các khả năng rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản vẫn nằm trong hạn mức cho phép;
- Giám sát việc tuân thủ các hạn mức giao dịch với các TCTD khác theo quy định của UB ALCO;
- Thông kê, lưu trữ và quản lý các dữ liệu về giá và thông tin giao dịch hàng ngày của Ngân hàng;
- Nghiên cứu, tham gia xây dựng các quy định, chính sách quản lý rủi ro; phát triển các công cụ quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường;
- Xây dựng và triển khai hệ thống báo cáo quản lý rủi ro và hệ thống báo cáo quản trị; hệ thống báo cáo NHNN liên quan.

Điều kiện dự tuyển:
- Tôt nghiep Đại học loại khá giỏi một trong các trường kinh tế. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học.
- Hiểu biêt vê nghiệp vụ quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro thanh khoản và thị trường, kinh doanh tiên tệ.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương tự trong các ngân hàng thương mại.
- Ưu tiên các ứng viên có trình độ và kỹ năng liên quan đến chuyên ngành thông kê, toán kinh tê.
- Sử dụng thành thạo tiêng Anh.

Các lưu ý khác
(nêu có)
Nang lực cân thiêt:
- Có khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo
- Chủ động và hợp tác trong công việc.
Phẩm chât cần thiết:
- Kiên nhẫn, cẩn thận
- Có định hướng làm công tác nghiên cứu, phân tích.

Hồ sơ ứng viên gồm:
- Đơn dự tuyển theo Mẫu của BAOVIET Bank (Vui lòng click vào dòng chữ mầu xanh để tại Mẫu đơn dự tuyển)
- Ảnh 3x4 chụp không quá 6 tháng (dán trên đơn dự tuyển)
- Lưu ý đối với hồ sơ nộp qua email: Định dạng tên file bản mềm: Mã vị trí + Khu vực+ Họ tên (VD: 58.1103+ Hai Phong+ Nguyen Van A)

Cách thức dự tuyển:
- Ứng viên có thể lựa chọn cách dự tuyển bằng việc gửi Đơn dự tuyển theo các hình thức sau:
- Trực tiếp tại Ngân hàng;
- Qua bưu điện;
- Bằng email - Ghi rõ mã số vị trí, khu vực dự tuyển tại phần tiêu đề (Subject).


Địa chỉ nhận Đơn dự tuyển:

Ms. Trần Thị Thùy Linh
- Ban nhân sự (P.614), Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ Email: tuyendung@baovietbank.vn

Thời hạn nhận Đơn dự tuyển: 30/09/2011

Ngân hàng chỉ liên hệ với các ứng viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuyển dụng
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,219
Thành viên mới nhất
aogobaybac
Back
Bên trên