[Báo cáo quản trị ALCO] Help

Tintin1111

Thành viên mới
Xin chào mọi người, em là thành thành viên mới của diễn đàn,
Mọi người ơi cho em hỏi về ALCO cũng như là mẫu của báo cáo ALCO với ạ, được giao cho làm về báo cáo này mà mù tịt, hic.
 

Featured resources

Featured resources

Top