Bạn nào giải bài tập MHB dùm mình!Đang cần gấp gấp lắm @@

haminhduc

Thành viên tích cực
Công ty phá triển nhà đề nghị, vay ngân hàng với noi dung đề nghị, như
sau:
- Mục đích vay: xây dựng khu nhà liên kê cho chương trình tái định cư
của tỉnh Y
- Giá trị hợp đồng: 3,5 tỷ d
- tong chi phí phí thực hien hợp đồng: 2,92 tỷ đồng
- vôn t& có tham gia: 0,5 tỷ
- sô tiên xin vay: 3 tỉ đồng
- thời hạn vay: 12 tháng
- chủ đầu tư ứng trước 10% giá trị hợp đồng
- hồ sơ pháp lý đầy đủ.
- thi công công trình vòng 9 tháng, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
trong vòng 3 tháng sau khi hoàn thành công trình.
3. Kêt quả họat động kinh doanh năm 2002 và 2003 như sau:
DVT: Trieu đồng
Chỉ tiêu 2002 2003
Tong doanh thu 36.059 45.846
Doanh thu thuần 34.792 44.104
Giá vôn hàng bán 32.635 41.634
Lợi tức sau thuế 1.664 1.295
4. Tình hình tài chính nam 2002 và 2003 như sau:
DVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 31/12/2002 31/12/2003
Tong tài sản 38.254 81.482
1. Tài sản lưu động 35.723 65.583
Tiên 441 1.555
Các khon phi thu 27.799 47.058
Hàng tôn kho 690 466
Tài sản lưu động 6.793 16.504
2. Tài sản cô định 2.531 3.891
3. Dâu tư tài chính dài hạn - 13.936
4.Chi phí XDCB dở dang - (1.928)
Tong nguôn vôn 38.254 81.482
1. Nợ phải trả 34.338 63.434
Nợ ngắn hạn 34.338 63.434
- Vay ngắn hạn 10.929 16.300
- Phải trả khác 23.409 47.134
Nợ dài hạn - -
2. Vôn chủ sở hữu 3.916 18.048
Yêu câu:
3. Hãy tính toán mot sô chỉ tiêu tài chính cho nam 2002 và nam 2003, gôm:
vòng quay vôn lưu dong, vòng quay hàng tôn kho, kỳ thu tiên bình quân,
khả năng thanh toán, tỉ le hoàn vôn dâu tư (ROI), tỉ sô nợ, tỉ suât tự tài trợ
với:
- Tài sản lưu động bình quân nam 2002: 28.733 trieu dông, năm 2003 là 50.653
trieu dông.
- Hàng tôn kho bình quân nam 2002: 759 triệu dông, nam 2003: 578 trieu
đồng.
- Các khoan phải thu bình quân năm 2002: 21.406 trieu đồng, nam 2003 là
38.354 trieu dông.
4. Anh (chị) có nhận xét gì vê tình hình tài chính của công ty ABC. Ngân
hàng có the xét duyet cho công ty này vay hay không? Nêu có, cho biêt sô
tiên và thời gian cho vay?

---------- Post added 26-07-2011 at 03:34 PM ----------

Chỉ cần nói hướng giải thoy cũng đc!Tại đề cũng hơi dài!Thank cac ban nhiều lắm :x :x

---------- Post added 26-07-2011 at 03:39 PM ----------

Các bạn nói hướng giải thoy cung dc!Tại vì cung dài!Thank cac ban nhiuề lắm lắm :x :x
 
bạn Đức thi MHB chi nhánh ở đâu thế/
mjnh nộp hồ sơ N.AN 11/7 tới h chưa có tin tức gì cả ko biết có đc thi viết ko!!:(:)((
 
Minh thi MHB ở Cần Thơ bạn oi!Vừa mới thi xong!Đề cũng dễ lắm!Thi trắc nghiệm!ko có anh văn vs IQ ji` cả!Thi xong học bắt đi phỏng vấn lun!T_T
 
oh thế à! bạn còn nhớ đề thi post lên cho mình với mọi ng xem cùng với! thanksss..!!

---------- Post added 02-08-2011 at 10:47 AM ----------

bạn còn nhớ lúc phỏng vấn họ hỏi những gì ko??? kết quả thi của bạn sau 2vong ntn???hjhjhj

---------- Post added 02-08-2011 at 11:04 AM ----------

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài này dễ lắm bạn ơi, chỉ cần biết các chỉ tiêu là giải được hết.
Có gì liên hệ yahoo mình giúp cho,tại bài cũng dài lắm,mà đánh công thức thì hơi khó.YM minhtien3900
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,928
Thành viên mới nhất
cooongame789
Back
Bên trên