Bài tập về HMTD, thời gian cho vay

  • Bắt đầu Bắt đầu saint258
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

saint258

Thành viên
Một công ty nộp hồ sơ đến NH xin vay bổ sung vốn lưu động với quy mô khoản vay là 10.000 triệu, thời gian xin vay 5 tháng. Chi phú phục vụ cho quá trình sx trong kỳ kế hoạch như sau:
- Giá mua nguyên vật liệu (ghi trên hóa đơn): 9000 triệu
- Chi phí vận chuyển: 120 triệu
- Chi phí trả lương CBNV : 1000 triệu
- Chi phí khác: 1180 triệu
Công ty sử dụng 300 triệu vốn chủ sở hữu để thực hiện phương án kinh doanh. Để hoàn thành lô hàng, công ty cần thời gian 5 tháng, Ngoài ra, công ty cam kết sử dụng doanh thu bán hàng trong kỳ kế hoạch để trả nợ ngân hàng. Biết rằng:
-Hồ sở vay vốn đầy đủ và hợp lệ
- Công ty đã ký hợp đồng bán hàng cho công ty MP, với tổng giá trị hợp đồng 12.000 triệu, đây là kh tốt, nguồn thu từ hợp đồng là chắc chắn. Công ty MP ứng trước 20% giá trị đơn hàng, phần còn lại thanh toán 1 tháng sau khi giao hàng.
Y/c:
1. NH có thể cho kh vay không. Vì sao
2. Số tiền cho vay tối đa là bao nhiêu
3. Thời hạn cho vay là bao lâu. Biết rằng lãi suất vay NH đang áp dụng là 1.2%/tháng

MN giúp mình bài này vs :(
 
Đơn vị: tr đồng
Tổng chi phí để thực hiện dự án =9000+120+1000+1180=11300
Tổng doanh thu = 12000
=> LN hd = 12000-11300=700
Thời hạn cho vay: từ khi san xuất lô hàng đến khi MP trả hết tiền = 5 +1 =6 tháng
Nhu cầu vay vốn = tổng chi phí cần thiết để thực hiện dự án - vốn tự có - vốn tự huy động khác vào kd
= 11300-300-12000*20% = 8600
=> số tiền cho vay tối đa la 8600 tr.
mức sinh lời = LN/tổng CP = 700/11300*6 = 1,03%/tháng < lãi suất cho vay hiện hành 1,2%/tháng
=> PAKD không hiệu quả =>NH không nên cho vay
 
Đơn vị: tr đồng
Tổng chi phí để thực hiện dự án =9000+120+1000+1180=11300
Tổng doanh thu = 12000
=> LN hd = 12000-11300=700
Thời hạn cho vay: từ khi san xuất lô hàng đến khi MP trả hết tiền = 5 +1 =6 tháng
Nhu cầu vay vốn = tổng chi phí cần thiết để thực hiện dự án - vốn tự có - vốn tự huy động khác vào kd
= 11300-300-12000*20% = 8600
=> số tiền cho vay tối đa la 8600 tr.
mức sinh lời = LN/tổng CP = 700/11300*6 = 1,03%/tháng < lãi suất cho vay hiện hành 1,2%/tháng
=> PAKD không hiệu quả =>NH không nên cho vay
Tại sao lại ko cho vay được hả bạn? Lợi nhuận ra 700 là do sử dụng tiền vay mới có được. Nếu tính trên vốn CSH thì lợi nhuận là 700 vẫn tốt hơn là đem 300 đi gửi lãi suất 1.2%/tháng trong 5 tháng cũng chỉ được 300x1.2%x5=18<700 rất nhiều. Mình có thắc mắc vậy mong các bạn chỉ giáo thêm. Thanks
 
nhưng mà thực doanh nghiệp bỏ ra và đi vay chỉ là 11300-2400 thôi mà

Chỗ 2400 là DN ứng trước tiền, cái này là nguồn vốn khác tham gia vào dự án, sẽ được trừ ra khi tính nhu cầu vay.
Còn mức sinh lời đc tính theo Tổng CP thực hiện dự án
(bạn có thể tham khảo lại trong phần Cho vay từng lần)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,219
Thành viên mới nhất
aogobaybac
Back
Bên trên