[Bài tập] Tính WACC

McKyung

Verified Banker
1 dự án đầu tư có chi phí đầu tư ban đầu là 15 tỷ đồng. Sau khi thẩm định, ngân hàng quyết định chỉ đáp ứng 65% nhu cầu vốn của dự án với lãi suất 19%/ năm. Tính chi phí sử dụng vốn trung bình của dự án trên biết rằng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%/ năm, chi phí cơ hội của vốn chủ sở hữu là 25%.
 
Cái này tính theo công thức, lắp vào là xong thôi mà. Còn công thức như thế nào bạn tưj search Google nhé, vì cái này mình cũng quên rôi=))
 
1 dự án đầu tư có chi phí đầu tư ban đầu là 15 tỷ đồng. Sau khi thẩm định, ngân hàng quyết định chỉ đáp ứng 65% nhu cầu vốn của dự án với lãi suất 19%/ năm. Tính chi phí sử dụng vốn trung bình của dự án trên biết rằng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%/ năm, chi phí cơ hội của vốn chủ sở hữu là 25%.

theo t thì WACC= 65%*19%*(1-28%) + 35%*25% = 17,642%
 
Chi phí sử dụng vốn bình quân thế nào thì còn phải tuỳ theo quan điểm nào nữa chứ. Hình như, mình không chắc lắm, tại các ngân hàng thương mại thì WACC không tính đến khoản 1 - T đâu!
 
1 dự án đầu tư có chi phí đầu tư ban đầu là 15 tỷ đồng. Sau khi thẩm định, ngân hàng quyết định chỉ đáp ứng 65% nhu cầu vốn của dự án với lãi suất 19%/ năm. Tính chi phí sử dụng vốn trung bình của dự án trên biết rằng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%/ năm, chi phí cơ hội của vốn chủ sở hữu là 25%.

Giống bác Song Della (WACC = 0,65 * (19%)(1-28%)+0,35(25%) = 17,642%)

- - - Updated - - -

1 dự án đầu tư có chi phí đầu tư ban đầu là 15 tỷ đồng. Sau khi thẩm định, ngân hàng quyết định chỉ đáp ứng 65% nhu cầu vốn của dự án với lãi suất 19%/ năm. Tính chi phí sử dụng vốn trung bình của dự án trên biết rằng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%/ năm, chi phí cơ hội của vốn chủ sở hữu là 25%.

Giống bác Song Della (WACC = 0,65 * (19%)(1-28%)+0,35(25%) = 17,642%)
Theo quan điểm của ngân hàng thì WACC chính là r. (r trong công thức tính NPV đấy)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,922
Thành viên mới nhất
koktyk994
Back
Bên trên