Bài tập tính lãi doanh nghiệp phải trả.Ngô Hạnh Phương

Thành viên mới
#1
Các bạn cho mình hỏi câu này thì mình sẽ làm như thế nào với ạ.
Một doanh nghiệp Z đến NHTM N vay bổ sung vốn lưu động theo phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng. Quí IV năm 2005 có các số liệu sau (đơn vị tính: triệu đồng)
a. Số liệu trên tài khoản cho vay theo hạn mức tín dụng quí IV năm 2005 là:
- Số dư đầu quý: 900
- Các nghiệp vụ phát sinh

Ngày tháng năm

Số tiền cho vay

Số tiền thu nợ

10/10/2005

100

300

20/10/2005

100

150

31/10/2005

200

250

16/11/2005

100

150

20/11/2005

100

100

30/11/2005

150

150

19/12/2005

100

150

26/12/2005

200

100

31/12/2005

300

-
[TBODY] [/TBODY]
b. Lãi suất cho vay theo thoả thuận 1,2% tháng.
c. Doanh nghiệp trả nợ vay hàng tháng được tính và thu vào cuối tháng
Yêu cầu: Xác định số tiền lãi doanh nghiệp phải trả trong tháng 10?
 

Top