Bài tập Ngân hàng thương mại

  • Bắt đầu Bắt đầu huuquan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

huuquan

Thành viên
Các bạn giúp mình bài tập này nhé:
Ngân hàng B có hợp đồng tín dụng cho vay 960tr. Thời hạn 12th, trả gốc và lãi 2 lần trong kỳ( gốc đều), lãi suất 12%/năm, cuối kỳ hạn nợ 2 KH mang trả 200tr. Biết KH đã trả kỳ đầu đầy đủ. Tính lãi suất thực của hợp đồng
Thank mọi người!
 
Các bạn giúp mình bài tập này nhé:
Ngân hàng B có hợp đồng tín dụng cho vay 960tr. Thời hạn 12th, trả gốc và lãi 2 lần trong kỳ( gốc đều), lãi suất 12%/năm, cuối kỳ hạn nợ 2 KH mang trả 200tr. Biết KH đã trả kỳ đầu đầy đủ. Tính lãi suất thực của hợp đồng
Thank mọi người!

bạn ơi, mình thấy vầy, nếu "gốc đều" => kỳ cuối KH phải trả 960/2+ Lãi kỳ cuối=> số tiền phải > 200
còn nếu kỳ cuối KH trả 200, tức tất toán hết nợ, thì tính như sau
200 = Vốn còn lại x (1+ 12%/2)=> VỐn còn lại = 188,67 (vì trả 2 kỳ, nên mình giả sử 6 tháng trả 1 lần)
=> Vốn trả kỳ đầu = 960 - 188,67 = 771,32
=> Số tiền trả kỳ đầu = 960*12%/2 + 771,32 = 828,92 (lãi theo dư nợ nhé)
=> Tổng số tiền trả = 828,92 + 200= 1028,92
=> Lãi thực trả = (1028,92 -960)/960 = 7,179%
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,199
Thành viên mới nhất
Danungkethsston
Back
Bên trên