Bài tập lựa chọn dự án

pthuong

Thành viên mới
Em có một bài tập về quản lý dự án xin mọi người giúp đỡ:
Một nhà đầu tư có số tiền 1200 triệu đang gửi ngân hàng với lãi suất 13%/năm. Nhà đầu tư đang cân nhắc xem có nên rút số tiền để mua một mảnh đất hay không? Ông ta dự đoán mảnh đất này sau 5 năm sẽ bán được 1.680 triệu đồng. Nếu mua mảnh đất này phải trả phí trước bạ 40 triệu đồng, và mỗi năm phải trả 33 triệu đồng thuế sử dụng đất. Hãy tính toán bằng số liệu để làm căn cứ tư vấn đúng cho nhà đầu tư này?Một nhà đầu tư có số tiền 1200 triệu đang gửi ngân hàng với lãi suất 13%/năm. Nhà đầu tư đang cân nhắc xem có nên rút số tiền để mua một mảnh đất hay không? Ông ta dự đoán mảnh đất này sau 5 năm sẽ bán được 1.680 triệu đồng. Nếu mua mảnh đất này phải trả phí trước bạ 40 triệu đồng, và mỗi năm phải trả 33 triệu đồng thuế sử dụng đất. Hãy tính toán bằng số liệu để làm căn cứ tư vấn đúng cho nhà đầu tư này?
Cảm ơn mọi người nhiều nha!
 
Em có một bài tập về quản lý dự án xin mọi người giúp đỡ:
Một nhà đầu tư có số tiền 1200 triệu đang gửi ngân hàng với lãi suất 13%/năm. Nhà đầu tư đang cân nhắc xem có nên rút số tiền để mua một mảnh đất hay không? Ông ta dự đoán mảnh đất này sau 5 năm sẽ bán được 1.680 triệu đồng. Nếu mua mảnh đất này phải trả phí trước bạ 40 triệu đồng, và mỗi năm phải trả 33 triệu đồng thuế sử dụng đất. Hãy tính toán bằng số liệu để làm căn cứ tư vấn đúng cho nhà đầu tư này?Một nhà đầu tư có số tiền 1200 triệu đang gửi ngân hàng với lãi suất 13%/năm. Nhà đầu tư đang cân nhắc xem có nên rút số tiền để mua một mảnh đất hay không? Ông ta dự đoán mảnh đất này sau 5 năm sẽ bán được 1.680 triệu đồng. Nếu mua mảnh đất này phải trả phí trước bạ 40 triệu đồng, và mỗi năm phải trả 33 triệu đồng thuế sử dụng đất. Hãy tính toán bằng số liệu để làm căn cứ tư vấn đúng cho nhà đầu tư này?
Cảm ơn mọi người nhiều nha!

Year012345
Cash flow-1240-33-33-33-331647
NPV (i=13%)-444.23

NPV < 0 ==> ko nên đầu tư mà nên gửi NH
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thực ra đầu tư 1 miếng đất mà tới 5 năm sau mới bán được thì khó mà lời lắm. Chỉ có nước có dự án đầu tư gì đó ở ngay miếng đất đó.

Thực tế là cứ gửi ngân hàng kkekeke
Khỏi tính
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,068
Số bình luận
527,547
Tổng số thành viên
349,543
Thành viên mới nhất
catdadshirt
Back
Bên trên