Bài tập định khoản liên quan đến bút toán ngoại tệ??

  • Bắt đầu Bắt đầu hoa na
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

hoa na

Thành viên mới
Cty X có mở tài khoản tai ngan hàng A đề nghị ngân hàng chuyển tiền thanh toán nhập khẩu là 25.000USD.Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh biết:
- Tỷ giá 16.100đ/USD
- Ngân hàng thu phí chuyển tiền là 0,15% + VAT
- Tài khoản tiền đồng của khách hàng có đủ số dư để giao dịch.

Anh chi nao biết giai hộ em bài tập mẫu này với nha! Cảm ơn các anh chị nhiều!
 
Nợ 4711 25000usd
Có 1331 25000usd

Nơ 4711 37,5usd=25000*0.15%
Có 711 33.75
Có 4531 3.75

Nợ 4211 403103750vnd =25037,5*16100
Co 4712 403103750
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên