Bài tập định các dòng tiền phát sinh của doanh nghiệp & tính toán CP phát sinh

  • Bắt đầu Bắt đầu leuyendn
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

leuyendn

Thành viên
1. Ngân hàng BIDV cấp cho doanh nghiệp một khoản tín dụng sau:
· Thời hạn vay trong hợp đồng là 5 năm, từ ngày 01/01/2011 tới ngày 31/12/2015
· Số tiền vay: 45 tỷ VND
· Lãi suất 21%/1 năm
· Bắt đầu giải ngân từ ngày 01/01/2011 tới ngày 30/6/2012, định kì giải ngân là 6 tháng/1 lần với số tiền mỗi lần giải ngân là như nhau (giải ngân vào cuối kì).
· DN phải hoàn trả từ ngày 01/01/2014 tới ngày 31/12/2015, định kì hoàn trả 6 tháng/1 lần, số tiền hoàn trả mỗi kì là như nhau (trả vào ngày cuối cùng của kì).
Xác định thời hạn tín dụng trung bình và lãi suất thực tế của khoản vay
1. 2. Doanh nghiệp A có biến động các tài khoản phải thu trong 6 tháng như sau:
Tháng 1700 triệu VND
Tháng 2500 triệu VND
Tháng 3900 triệu VND
Tháng 41100 triệu VND
Tháng 5800 triệu VND
Tháng 6500 triệu VND
Công ty tài chính cam kết cung cấp tài trợ các khoản phải thu của doanh nghiệp phát sinh t
rong 6 tháng vừa qua. Công ty sẽ cấp tài trợ dựa vào số dư cuối kì của khoản phải thu (như trong bảng đã cho). Tỉ lệ phí tài trợ của công ty cho toàn bộ thời gian cung cấp tài trợ là 9%.
Hãy xác định các dòng tiền phát sinh của doanh nghiệp và tính toán các chi phí thanh toán phát sinh trong hợp đồng tài trợ này.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,219
Thành viên mới nhất
aogobaybac
Back
Bên trên