Bài tập đánh giá hiệu quả phương án vay vốn

  • Bắt đầu Bắt đầu toppp
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

toppp

Thành viên
cho tớ hỏi tý ai làm được bài này không? giải giúp bạn tớ với
bài tập
cau 1
Công ty xuất nhập khẩu A có nhu cầu vay Ngân hàng để thực hiện một hợp đồng xuất khẩu. Tổng giá trị hợp đồng đã được quy đổi là 200 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng từ 01/01/2010 đến 01/06/2011 phải bàn giao. Bên nhập khẩu ứng trước 15% giá trị hợp đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi giao hàng 02 tháng. Để thực hiện hợp đồng Công ty cần những khoản chi phí sau:
- Chi phí mua NVL trực tiếp: 84.321 trđ
- Chi trả lương công nhân: 27.125 trđ
- KHTSCĐ: 11.357 trđ
- Các chi phí khác: 16.032 trđ

Yêu cầu: Đánh giá tính hiệu quả của phương án vay vốn trên để đưa ra quyết định có cho vay hay không? Biết rằng: Lãi suất cho vay kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng Ngân hàng áp dụng là 22%/năm
câu 2

Công ty may 10 được NH A cho vay vốn theo hạn mức tín dụng. Trước quý 2/200X công ty có gửi cho NH A kế hoạch vay vốn lưu động của quý 2 /200X như sau:
- Giá trị vật tư hàng hóa cần mua vào: 12.882 trđ
- CP KHTSCĐ: 10.000 trđ
- CP sx khác phát sinh trong quý là: 8.058trđ
- TSLĐ đầu quý: 8.103tr. Trong đó vật tư ứ đọng kém phẩm chất là: 250 trđ
- TSLĐ cuối quý là: 6.391 trđ. Trong đó vật tư ứ đọng kém phẩm chất là: 300trđ.
- Giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện ( Doanh thu): 20.916trđ
- Vốn lưu động tự có : 2.480trđ
Cũng vào thời gian này NH A lập kế hoạch cân đối NVKD quý 2/200X cho thấy: tổng NV của NH là 261.190 trđ (VTC: 18.865trđ, Vốn HD: 230.950 trđ, vốn nhận điều hòa: 11.375trđ). Căn cứ vào khả năng đó NH có thể bố trí cho cty hạn mức tín dụng tối đa bằng 2% số vốn NH dùng vào kinh doanh.
Giả thiết tổng dự trữ mà NH phải thực hiện theo quy định là 20% tính trên tổng nguồn vốn huy động & công ty phải dùng 90% giá trị sản lượng thực hiện để trả nợ NH.
Yêu cầu: Xác định hạn mức tín dụng & thời hạn cho vay?
 
b1 nhé
nhu cầu vld = tổng cp - vốn tự có - vốn khác
Tổng cp = 138835 tr
vốn khác = 30000tr
=> nhu cầu vld = 108835tr
thời hạn vay là 7 tháng
nếu ngân hàng đòng ý cho vay thì tiền lãi doanh nghiệp phải trả là: 108.835*7*22%/12 =13967,158tr
thực hiện hợp đồng dn lãi:200.000 - 138.835 = 61165 tr
=> nh đồng ý cho vay
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,242
Thành viên mới nhất
dangnhapfun88
Back
Bên trên