Anh (chị) giúp em giải 2 bài về tính lãi suất tiết kiệm này với ạ

quangtrung0705_dtu

Thành viên
bài 1: Ngày 1/5/N, ông A mang 100 trd đến gửi tiết kiệm tại NH X. Ông chọn gửi tiền với kỳ hạn 3 tháng. Lãi suất NH tính cho khoản tiền gửi này là 0,9%/tháng.
a, Ngày 1/8/N, ông quyết định rút số tiền gửi trên. Hãy tính số tiền mà ông A nhận được.
b, Ngày 25/12/N, ông quyết định rút số tiền gửi trên, hãy tính số tiền mà ông A nhận được.
Biết rằng: suốt trong những khoảng thời gian giả định trên, Nh ko thay đổi lãi suất tiền gửi tiết kiệm và lãi suất không kỳ hạn tính cho những khoản rút trước hạn là 0,35%/tháng.
Ngày 25/3/2010, ông A mở 1 sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 năm với số tiền là 150trd. Hãy tính tổng số tiền ông nhận được khi đến hạn rút? Lãi suất Nh tính cho kỳ hạn này là 0,9%/tháng.


Bài 2: Có các sổ tiết kiệm sau:
STT Số tiền(trd) kỳ hạn gửi( tháng) Lãi suất (%/tháng)
1 180 3 0,7
2 220 12 0,75
3 250 6 0,72
a, Sau khi gửi được 2 năm, khách hàng yêu cầu rút tất cả các sổ TK trên. Hãy tính tổng số tiền lãi họ nhận được?
b, Sáu tháng sau kể từ khi gửi tiền, KH yêu cầu được rút tất cả các sổ TK trên. Hãy tính tổng số tiền họ nhận được, Biết rằng NH sẽ tính lãi suất không kỳ hạn (0,2%/tháng) cho khoản rút trước hạn.
 
bài 1 :
a , từ 1/5 đến 1/8 là 3 tháng : số lãi kh được hưởng : 100tr * 3*0.9 = 2,7 tr
b , đến ngày 1/8 kh không đến rút thì KT nhập lãi vào gốc : lãi 1/8 - 1/11 : 102.7*3*0.9 = 2.7729 tr
từ ngày 1/11 KT nhập lãi vào gốc tiếp : lãi từ 1/11 đến 25/12/N là : 105.4729 * 0.35* 54/30 = 0.6644 tr
c, lãi 150 tr* 0.9*12*3 = 48.6 tr ngày đến hạn 25/3/2013
Bài 2 : Cách tính tương tự thôi
Tính lãi 3 sổ ra là được
 
bài 1: Ngày 1/5/N, ông A mang 100 trd đến gửi tiết kiệm tại NH X. Ông chọn gửi tiền với kỳ hạn 3 tháng. Lãi suất NH tính cho khoản tiền gửi này là 0,9%/tháng.
a, Ngày 1/8/N, ông quyết định rút số tiền gửi trên. Hãy tính số tiền mà ông A nhận được.
b, Ngày 25/12/N, ông quyết định rút số tiền gửi trên, hãy tính số tiền mà ông A nhận được.
Biết rằng: suốt trong những khoảng thời gian giả định trên, Nh ko thay đổi lãi suất tiền gửi tiết kiệm và lãi suất không kỳ hạn tính cho những khoản rút trước hạn là 0,35%/tháng.
l/s: 0,9%/tháng = 0.03%/ngày
a. 1/5 đến 1/8 là 31+30+31 = 92 ngày
số tiền chú A nhận được là 100(1+92*0.03%) = 102.76
b. 1/11 lãi nhập gốc: 102.76*(1 + 92*0.03%) = 105.596
từ 1/11 đến 25/12 là 54 ngày
do rút trước hạn nên tính lãi ko kỳ hạn: 0.35/30 % / ngày = 0.011666%/ngày
25/12 chú A nhận được: 105.596*(1+54*0.011666%) = 106.26125

Ngày 25/3/2010, ông A mở 1 sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 năm với số tiền là 150trd. Hãy tính tổng số tiền ông nhận được khi đến hạn rút? Lãi suất Nh tính cho kỳ hạn này là 0,9%/tháng.
đến hạn là 25/3/2013, tổng cộng có 364+364+365 =1093 ngày
chú A sẽ nhận đượcL 150(1 + 1093*0.9%/30) = 199.185

Bài 2: Có các sổ tiết kiệm sau:
STT Số tiền(trd) kỳ hạn gửi( tháng) Lãi suất (%/tháng)
1 180 3 0,7
2 220 12 0,75
3 250 6 0,72
a, Sau khi gửi được 2 năm, khách hàng yêu cầu rút tất cả các sổ TK trên. Hãy tính tổng số tiền lãi họ nhận được?
b, Sáu tháng sau kể từ khi gửi tiền, KH yêu cầu được rút tất cả các sổ TK trên. Hãy tính tổng số tiền họ nhận được, Biết rằng NH sẽ tính lãi suất không kỳ hạn (0,2%/tháng) cho khoản rút trước hạn.
a. sổ 1 nhận được: 180(1+0.7%*3)^8 = 212.558
sổ 2 nhận được: 220(1+0.75%*12)² = 261.382
sổ 3 nhận được: 250(1+0.7%*6)^4 = 294.721
∑ = 768.661
b. sổ 1 nhận được: 180(1+0.7%*3)² = 187.637
sổ 2 nhận được: 220(1+0.2%*6) = 222.64
sổ 3 nhận được: 250(1+0.7%*6) = 260.5
∑ = 670.777
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên