Anh chị giúp em bài tập dự án này với ạ!

tonghaiyen90

Thành viên
Một doanh nghiệp dự kiến vay ngân hàng để thực hiện một đề án cải tiến kỹ thuật với tổng dự toán 500 triệu đồng. Vốn tự có tham gia 40%. Doanh nghiệp dự kiến:
- Tỷ lệ khấu hao TSCĐ: 20%/ năm
- Hiệu quả kinh tế hàng năm 150 triệu dùng 60% để trả nợ
- Các nguồn trả nợ khác 30 triệu / năm
Biết rằng
- Doanh nghiệp nhận tiền vay toàn bộ ngày 15/5/N
- Ngân hàng và doanh nghiệp thỏa thuận kỳ hạn trả nợ là 1 tháng, kỳ hạn trả nợ đầu tiên sau 2 tháng kể từ ngày nhận tiền vay
Yêu cầu
1/ Xác định thời hạn cho vay của khoản vay trên
2/ Xác định thời hạn trả nợ cuối cùng của khoản vay
3/ Tính nghĩa vụ trả nợ của kỳ hạn trả nợ đầu tiên, nếu lãi suất cho vay của ngân hàng là 1,1%/ tháng ( lãi được tính và trả cùng với nợ gốc phải trả)
4/ Nếu thời hạn cho vay của ngân hàng tối đa là 17 tháng thì ngân hàng có thể cho vay tối đa bao nhiêu ?
 
Mình làm thế này, bạn xem đúng chưa nhé:
- Vốn vay ngân hàng: 500*60% = 300tr
- Nguồn trả nợ một năm: 180 tr, trong đó:
+ Khấu hao: 500*20% = 100tr => Khấu hao dùng để trả nợ: 100*60% = 60tr
+ Từ hiệu quả kinh tế: 150*60% = 90tr
+ Nguồn khác: 3-tr
- Nguồn trả nợ một kỳ: 180/12 = 15tr
- Số kỳ trả nợ: 300/15 = 20 kỳ


1/ Thời hạn cho vay của khoản tiền trên: 20*1 + 2 = 22 (tháng)
2/ Thời hạn trả nợ cuối cùng:15/3/N+2
3/Nghĩa vụ trả nợ của kỳ trả nợ đầu tiên:
+ Nợ gốc: 15tr
+ Lãi: 300*1.1% = 3.3tr
- Tổng: 18.3tr
4/ Nếu thời hạn cho vay tối đa là 17 tháng thì NH có thể cho vay: 15tr*17 = 255tr
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
theo mình thì
nếu thời hạn cho vay tối đa là 17 tháng => t/gian trả nợ = 17-2=15 tháng
gọi A là số tiền NH có thể cho vay => A/(20%A+90+30) =15/12 => A=
200 tr

- - - Updated - - -

theo mình thì
nếu thời hạn cho vay tối đa là 17 tháng => t/gian trả nợ = 17-2=15 tháng
gọi A là số tiền NH có thể cho vay => A/(20%A+90+30) =15/12 => A=
200 tr
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,174
Thành viên mới nhất
widerworld
Back
Bên trên