Ai giúp mình giải bài này đk k tuần sau mình có bài ktra mà lại k hiểu tks nhiều