ACB tuyển dụng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Ngơ Siêu Nhân

Lon ton chạy vặt
I, TUYỂN DỤNG TẠI HÀ NỘI​


Nhân viên bán hàng

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2011

Mô tả Công việc
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xúc tiến ký Hợp đồng trở thành Đai lý chấp nhận thẻ (ĐLCNT) với ACB. Xây dựng & phát triển mối quan hệ với các ĐLCNT để duy trì hợp đồng dịch vụ chấp nhận Thẻ. Theo dõi doanh số giao dịch tại các ĐLCNT bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện các biện pháp bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo duy trì và tăng doanh số theo chỉ tiêu đã giao.

- Tìm kiếm các công ty/tổ chức có tiềm năng để xúc tiến phát hành Thẻ theo nhóm nhiều khách hang. Xúc tiến k‎‎ý thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng đảm bảo (nếu có) với công ty/tổ chức về việc phát hành thẻ theo nhóm khách hàng. Xây dựng & phát triển mối quan hệ với các công ty, cá nhân tiềm năng để đạt được và duy trì hợp đông hợp tác/thỏa thuận cho các sản phẩm thẻ của ngân hang.

- Bảo đảm đạt được chỉ tiêu doanh số đã được giao (quý/năm)

CÔNG VIỆC CHÍNH

· Hoạt động phát triển & chăm sóc quan hệ Đại l‎ý chấp nhận thẻ (ĐL CNT):

1. Tìm kiếm và phát triển ĐLCNT tiềm năng. Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu phát triển ĐLCNT mới của cá nhân

2. Thương lượng giới thiệu và ký kết với ĐLCNT Hợp đồng dịch vụ chấp nhận thẻ

3. Hướng dẫn, giải thích ĐLCNT về việc làm thủ tục và xúc tiến Hợp đồng dịch vụ chấp nhận thẻ

4. Chăm sóc, bao gồm nhưng không giới hạn việc viếng thăm, gọi điện thoại cho các ĐLCNT do mình phụ trách cùng với các biện pháp bán hàng khác nhằm bảo đảm duy trì và tăng doanh số giao dịch.

5. Triển khai thực hiện các hoạt động tiếp thị khác đến tận nơi các điểm giao dịch của các ĐLCNT để thúc đẩy tăng doanh số giao dịch và hoặc triển khai hoạt động lien kết giao dịch thẻ

5. Chịu trách nhiệm theo dõi doanh số doanh số của các ĐLCNT do mình phụ trách, phát hiện kịp thời những thay đổi bất thường và đề xuất chính sách bán hang, khuyến mãi….phù hợp

6. Ghi nhận các thắc mắc, khiếu nại của ĐLCNT, tham gia giải quyết các khiếu nại, thắc mắc đó và/hoặc phản hồi ngay với cấp quản l‎ý để có giải pháp phù hợp.

7. Cung cấp thông tin các ĐLCNT cho cấp quản lý trực tiếp để phục vụ công tác quản ly bán hàng.

8. Làm các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý

9. Tham gia đầy đủ, đúng giờ các buổi họp định kỳ hoặc đột xuất của bộ phận và Trung tâm Thẻ khi có yêu cầu

10. Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số giao dịch hàng tháng/quý/năm tại các ĐL CNT được phân công phụ trách của mình

· Hoạt động bán hàng nhóm

1. Tìm kiếm các công ty/tổ chức có tiềm năng để xúc tiến phát hành Thẻ theo nhóm nhiều khách hàng.

2. Xúc tiến k‎‎ý thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng đảm bảo (nếu có) với công ty/tổ chức về việc phát hành thẻ theo nhóm khách hàng.

3. Xây dựng & phát triển mối quan hệ với các công ty, cá nhân tiềm năng để đạt được và duy trì hợp đông hợp tác/thỏa thuận cho các sản phẩm thẻ của ngân hàng

· Các hoạt động khác

1. Tổ chức lưu trữ có hệ thống, hợp lý các văn bản, tài liệu, tờ trình có lien quan đến công việc do cá nhân quản lý

2. Tham gia đầy đủ theo quy định các buổi họp định kỳ hoặc đột xuất của bộ phận/tổ và trung tâm thẻ khi có yêu cầu

3. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản l‎y

4. Tham gia đầy đủ, đúng giờ các buổi họp định kỳ hoặc đột xuất của bộ phận/tổ và trung tâm thẻ khi có yêu cầu

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

- 20% làm việc tại văn phòng

- 80% thời gian tiếp xúc khách hàng

- Tuân thủ nội quy làm việc hiện hành của ACB

- Công cụ làm việc: máy tính, máy in, điện thoại bàn, máy fax

- Được hỗ trợ các chi phí cần thiết khác như: phí điện thoại, công tác phí hoặc các chi phí khác phát sinh theo nhu cầuQUYỀN HẠN

1. Được quyền

- Làm việc với các bộ phận có lien quan để triển khai thực hiện các dự án kinh doanh bán hàng nhóm (phát hành thẻ) và phát triển mạn lưới Địa ly1y chấp nhận thẻ

- Cập nhật thông tin về các sản phẩm ngân hàng có lien quan đến thẻ và dịch vụ chấp nhận thẻ

- Tham gia các khóa huấn luyện nội bộ & bên ngoài về thẻ & kỹ năng bán hàng

- Đóng góp ‎ kiến với các cấp quản ly để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh thẻ cho TTT (cả 2 kênh bán hàng nhóm & phát triển Đại ly chấp nhận thẻ)

- yêu cầu các bộ phận, phòng ban cung cấp thông tin về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng/quy trình tại TTT hoặc khối KHCN có lien quan đến thẻ và dịch vụ chấp nhận thẻ

- Tiếp xúc (gặp trực tiếp hoặc gọi điện thoại) các khách hàng chủ thẻ để phỏng vấn và tìm hiểu về hành vi tiêu dung của khách hàng.

- Đề xuất với Ban Giám đốc TTT về các chính sách thúc đẩy bán hàng, tăng doanh số phát hành Thẻ, duy trì & phát triển thị phần ĐLCNT

2. Những quyết định phải lấy ý kiến cấp trên

- Trao đồi với bất kỳ người nào về bât kỳ thay đổi nào khác với quy trình/sản phẩm/dịch vụ đang thực hiện mà chưa có sự đồng ‎ hay phê duyệt của Ban Giám đốc TTT

- Cung cấp số liệu (dưới bất cứ hình thức nào như văn bản, hình ảnh, thư điện tử, lời nói…) cho bất kỳ ai, bộ phận nào khác mà chưa được phê duyệt bởi cấp quản ly trực tiếp

- Các vấn đề khác nằm ngoài phạm vi quyền hạn được quyền thực hiện

Kỹ năng
TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC THIẾT YẾU

1. Trình độ

- Học vấn: Đại học

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Các ngành kinh tế

- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Ngoại ngữ: Tối thiểu chúng chỉ tiếng Anh trình độ C (có khả năng trao đổi, giao tiếp, được bằng ngoại ngữ Anh)

2. Kiến thức:

- Hiểu biết thành thạo về các sản phẩm Thẻ ngân hàng và Dịch vụ chấp nhận thẻ

- Hiểu biết về các quy chế, quy đinh hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và của ACB về hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng & dịch vụ chấp nhận Thẻ

- Hiểu biết về luật dân sự, luật tổ chức Tín dụng

3. Kỹ năng

- Kỹ năng bán hàng/quản ly bán hàng

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tổ chức công việc

- Kỹ năng thuyết trình

4. Kinh nghiệm

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng và/hoặc lập kế hoạch kinh doanh

5. Phẩm chất, tính cách

- Cam kết, kiên trì/quyết tam, năng động, đáng tin cậy

Thông tin khác
- Kinh nghiệm: 1 Năm

Nộp đơn trực tuyến tại đây

2. Nhân viên Thanh toán quốc tế - Trung tâm Thanh Toán quôc tế Hà Nội

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2011

Mô tả Công việc
- Tiếp xúc, giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng về dịch vụ thanh toán quốc tế của ACB.
- Tiếp nhận hồ sơ, nhập thông tin khách hàng.
- Nhập thông tin về giao dịch, nhập xuất ngoại bảng.
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
- Kiểm tra, theo dõi quá trình thanh toán của khách hàng.
- Lưu giữ hồ sơ thanh toán của khách hàng.
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng. Cung cấp thông tin, hồ sơ về giao dịch đang thực hiện cũng như giao dịch đã kết thúc cho khách hàng.

Kỹ năng

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh.
- Hiểu biết tổng quát về Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp và Luật dân sự.
- Hiểu biết tổng quát về Luật hối phiếu quốc tế, UCP-500, URC 522, URR 525, ISBP, ISP 98, URDG 458.
- Hiểu biết tổng quát các quy định của NHNN và của ACB về thanh toán quốc tế, ngoại hối…
- Hiểu biết tổng quát về các thủ tục, hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu (vận tải, giao nhận hàng hóa, thủ tục hải quan)
- Anh văn trình độ C trở lên.
- Thành thạo vi tính văn phòng.

Thông tin khác
- Kinh nghiệm: 1 Năm


Nộp đơn trực tuyến tại đây


I, TUYỂN DỤNG TẠI HỒ CHÍ MINH​


1. Nhân Viên Chăm Sóc Và Phát Triển Hệ Thống ATM

Hạn nộp hồ sơ : 30/6/2011

Mô tả Công việc
1. Thực hiện các công việc định kỳ:

- Tìm kiếm và thương lượng ký hợp đồng thuê địa điểm đặt ATM.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai lắp đặt ATM tại CN/PGD mới.

- Đánh giá hiệu quả giao dịch của từng điểm đặt ATM.

- Tổ chức quản lý và theo dõi các hợp đồng thuê điểm đặt ATM

- Thu thập thông tin và đánh giá tình hình phát triển hệ thống ATM của một số ngân hàng khác.

- Phối hợp thực hiện công việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho điểm đặt ATM.

- Phối hợp thực hiện đăng ký mở thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM với ngân hàng nhà nước.

- Giám sát công việc kiểm tra vệ sinh, hình ảnh, cơ sở vật chất, đèn điện của điểm đặt ATM.

- Theo dõi sửa chữa cải tạo định kỳ những điểm đặt ATM.

- Theo dõi, yêu cầu việc cập nhật các điểm đặt ATM mới đi vào hoạt động lên website www.acb.com.vn.

- Theo dõi các chi phí phát sinh từ công việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng và chăm sóc hệ thống ATM.

2. Thực hiện các công việc phát sinh khác:

- Phối hợp thực hiện thu hồi tài sản tại điểm đặt ATM.

- Phối hợp với Phòng Marketing Hội sở thực hiện các chương trình quảng cáo tại hệ thống ATM.

Kỹ năng
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh, Marketing.

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn

- 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường

- Nhiệt tình, không ngại khó

Thông tin khác

- Kinh nghiệm: 1 Năm

LIÊN HỆ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi 1 lý lịch theo mẫu của Ngân hàng Á Châu tải tại website: www.acbjobs.com.vn qua Email: Huongpt.hso@acb.com.vn. Tiêu đề Email vui lòng ghi rõ: Ứng tuyển_NV chăm sóc và phát triển hệ thống ATM

Nộp đơn trực tuyến tại đây

2. NV Lập Thang Điểm - BP Chấm Điểm Tín Dụng Cá Nhân

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2011

Mô tả Công việc
· Sử dụng những phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng cá nhân hiện có và bổ sung thông tin khách hàng cá nhân cần thiết nhằm tạo cơ sở dữ liệu cho việc tính toán thang điểm;

· Xác định các tiêu chí được chấm điểm, cần chấm điểm;

· Lựa chọn mô hình tối ưu để tính toán thang điểm, chỉnh sửa thang điểm;

· Mô tả các khả năng, hành vi tương ứng với tổng điểm đạt được của khách hàng;

Mô tả phương thức tính cho báo cáo MIS của thang điểm nhằm xác định hiệu quả của những thang điểm đã lập.

Kỹ năng
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về kinh tế lượng, toán thống kê hoặc các ngành tương đương

- Sử dụng tốt Stata, SPSS, Eview hoặc các phần mềm phân tích dữ liệu tương đương;

- Tiếng Anh thành thạo đặc biệt là các kĩ năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Thông tin khác
- Thời gian thử việc: 2 tháng
- Phúc lợi: Theo quy định của Ngân hàng Á Châu

Liên hệ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu lý lịch ACB tải tại website: www.acbjobs.com.vn qua Email: Huongpt.hso@acb.com.vn hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp tại Quầy Lễ tân, lầu 2, Hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu, số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM. Ngoài bì hồ sơ hoặc tiêu đề Email vui lòng ghi rõ Ứng tuyển Nhân viên lập thang điểm

Ứng viên gửi hồ sơ qua Email vui lòng mang theo bộ hồ sơ đầy đủ khi tham dự phỏng vấn

HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM:

1. Mẫu lý lịch của Ngân hàng Á Châu tải trên website: www.acbjobs.com.vn

2. Bằng Đại học, chứng chỉ tiếng Anh, vi tính,…

3. CMND

4. Hộ khẩu

Ứng viên nộp hồ sơ photo, hồ sơ công chứng sẽ bổ sung sau khi trúng tuyển.

Nộp hồ sơ trực tuyến tại đây

3. Nhân Viên Chuẩn Chi - Trung Tâm Thẻ


Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2011

Mô tả Công việc
- Cấp quyết định chuẩn chi cho các giao dịch thẻ onus và notonus.
- Nhận và thực hiện chuẩn chi qua telex/telephone/fax in-out.
- Nhận yêu cầu và thực hiện những giao dịch MO/TO.
- Nhận thông tin báo mất thẻ và thực hiện khóa mở thẻ.
- Giải đáp thắc mắc của chủ thẻ và đại lý (ngoài giờ hành chánh).
- Xin ý kiến BGĐ để xử lý giao dịch cá biệt.
- Lập báo cáo hàng tháng: liên lạc điện thoại, telex, fax, mail order
- Hỗ trợ bộ phận đại lý truy xuất thông tin giao dịch.
- Thực hiện yêu cầu chuẩn chi hold tiền, gở hold tiền từ Bp. DVKH, Bp Kế toán.
- Thực hiện yêu cầu khóa thẻ, đăng xóa Exception File từ Bp. XLKN, Bp Tín dụng.

Kỹ năng
- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành về Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Marketing, Ngoại thương,...

- Tiếng Anh sử dụng thành thạo, thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong công việc

- Kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách hàng tốt

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẻ, ngân hàng

Thông tin khác

- Kinh nghiệm: 1 Năm

Liên hệ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu lý lịch ACB tải tại website: www.acbjobs.com.vn qua Email: Huongpt.hso@acb.com.vn. hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp tại Quầy Lễ tân, lầu 2, Hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu, số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM. Ngoài bì hồ sơ hoặc tiêu đề Email vui lòng ghi rõ Ứng tuyển NV Chuẩn Chi.

Ứng viên gửi hồ sơ qua Email vui lòng mang theo bộ hồ sơ đầy đủ khi tham dự phỏng vấn

HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM:

1. Mẫu lý lịch của Ngân hàng Á Châu tải trên website: www.acbjobs.com.vn

2. Bằng Đại học, chứng chỉ tiếng Anh, vi tính,…

3. CMND

4. Hộ khẩu

Ứng viên nộp hồ sơ photo, hồ sơ công chứng sẽ bổ sung sau khi trúng tuyển.

Nộp hồ sơ trực tuyến tại đây

4. Nhân Viên Tiếp Quỹ ATM

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2011

Mô tả Công việc
- Quản lý các loại khóa chìa, khóa mã số, các mật mã liên quan đến vận hành ATM.
- Phối hợp thực hiện tiếp quỹ ATM trên địa bàn được phân công.
- In ấn, lưu trữ các chứng từ liên quan đến quỹ tiền trong máy. Thu hồi bản in nhật ký vận hành ATM (định kỳ tiếp quỹ hay đột xuất theo yêu cầu).
- Phối hợp thực hiện/giám sát trực tiếp mọi thao tác liên quan đến két sắt (ngân quỹ) ATM đang vận hành.
- Phối hợp, xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến vận hành hệ thống.
- Thu hồi thẻ bị giữ tại ATM theo các kỳ tiếp quỹ.
- Kiểm tra kỹ thuật và môi trường vận hành ATM theo các kỳ tiếp quỹ.
- Phối hợp/Hỗ trợ Tổ Kỹ thuật, Tổ Giám sát thực hiện các kế hoạch vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo trì ATM.
- Hướng dẫn và hỗ trợ nghiệp vụ tiếp quỹ cho các tổ Quản lý khu vực.

Kỹ năng
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn.
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu hướng dẫn, chỉ dẫn, cảnh báo bằng tiếng Anh.
- Có khả năng sử dụng phần mềm ứng dụng, phần mềm hệ thống.
- Có khả năng làm việc độc lập.
- Có kinh nghiệm trong việc sử dụng các phần mềm điều khiển thiết bị.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong hệ thống thông tin, kế toán, viễn thông.
- Có kinh nghiệm cài đặt, cấu hình máy tính và các thiết bị tin học, thiết bị kỹ thuật điều khiển tự động.

Thông tin khác
- Kinh nghiệm: 1 Năm

Liên hệ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Quầy Lễ tân, lầu 2, Hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu, số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM hoặc gửi 1 mẫu lý lịch của Ngân hàng Á Châu tải trên website: www.acbjobs.com.vn qua Email: Huongpt.hso@acb.com.vn. Tiêu đề mail và ngoài bì hồ sơ vui lòng ghi rõ Ứng tuyển NV Tiếp quỹ ATM

Ứng viên gửi hồ sơ qua Email vui lòng đem theo bộ hồ sơ khi tham dự phỏng vấn

HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Mẫu lý lịch của Ngân hàng Á Châu tải trên website: www.acbjobs.com.vn

2. Bằng cấp, chứng chỉ liên quan

3. CMND

4. Hộ khẩu

Ứng viên nộp hồ sơ photo, hồ sơ công chứng sẽ bổ sung sau khi trúng tuyển.

Ưu tiên những hồ sơ gửi sớm.

Nộp hồ sơ trực tuyến tại đây

4. Cộng Tác Viên Phát Hành Thẻ ATM

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2011

Mô tả Công việc
1. Tìm kiếm khách hàng mục tiêu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm thẻ ACB, hướng dẫn khách hàng hoàn tất các thủ tục cần thiết khi thực hiện cấp thẻ, nhận thẻ, kích hoạt sử dụng thẻ.

2. Cung cấp hồ sơ khách hàng đầy đủ, chính xác, trung thực cho bộ phận Hỗ trợ kinh doanh để phục vụ công tác phát hành thẻ cho khách hàng và quản lý bán hàng.

3. Hướng dẫn khách hàng đến các SGD/CN/PGD của ACB để hoàn tất thủ tục nhận thẻ.

4. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện chỉ tiêu phát hành thẻ

5. Phản hồi với cấp quản lý những khiếu nại, góp ý từ khách hàng, những khó khăn Cộng tác viên gặp phải trong quá trình bán hàng

Kỹ năng
- Trình độ: Trung cấp

- Trình độ A tiếng Anh, vi tính

- Kỹ năng giao tiếp, bán hàng tốt

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Thông tin khác

- Kinh nghiệm: 1 Năm

LIÊN HỆ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Quầy Lễ tân, lầu 2, Hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu, số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM hoặc gửi 1 mẫu lý lịch của Ngân hàng Á Châu tải trên website: www.acbjobs.com.vn qua Email: Huongpt.hso@acb.com.vn. Tiêu đề mail và ngoài bì hồ sơ vui lòng ghi rõ Ứng tuyển CTV phát hành thẻ ATM

Ứng viên gửi hồ sơ qua Email vui lòng đem theo bộ hồ sơ khi tham dự phỏng vấn

HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Mẫu lý lịch của Ngân hàng Á Châu tải trên website: www.acbjobs.com.vn

2. Bằng cấp, chứng chỉ liên quan

3. CMND

4. Hộ khẩu

Ứng viên nộp hồ sơ photo, hồ sơ công chứng sẽ bổ sung sau khi trúng tuyển.

Ưu tiên những hồ sơ gửi sớm.

Nộp hồ sơ trực tuyến tại đây
 
không có kinh nghiệm có apply được không bạn nhỉ?
Bạn cứ nộp hồ sơ đi (yêu cầu chỉ là 1 năm kinh nghiệm, nhưng vẫn có cơ hội cho những bạn chưa có kinh nghiệm )

ở HN chỉ nộp đơn trực tuyến thôi ạhh
Không, trong trường hợp bạn nộp hồ sơ trực tuyến ,thì khi được mời phòng vấn thì bạn cần mang kèm theo bộ hồ sơ khi đi phỏng vấn ( cả ở Hà Nội và Hồ Chí Minh đều được nộp hồ sơ trực tuyến)
Chúc 2 bạn thành công!
 
Anh ơi cho em hỏi em vừa tốt nghiệp Đại học Thương Mại chuyên nghành Quản trị kinh doanh. Đã đi làm vị trí nhân viên kinh doanh, bán hàng được 5 tháng rồi (trong khi thực tập em làm luôn tại đó). Kinh nghiệm về mảng ngân hàng em chưa có, trình độ TA trung bình và em ứng tuyển vào vị trí GDV tại Hà Nam thì có hợp lý không. Em vừa nhận được điện thoại của 1 chị gọi thứ 5 tuần này đi thi tuyển.
 
mình thích làm việc ở ACB :x
ACB là môi trường học tập tốt, hệ thống giấy tờ văn bản chuẩn, công nghệ thông tin ok
Lương ở mức trung bình khá
Thưởng các dịp thì hơi .... í ẹ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,144
Thành viên mới nhất
vumylinh2
Back
Bên trên