800 câu trắc nghiệm Kiến thức chung có đáp an thi Công chức - Viên chức mới nhất

V
vanhoangquy
Bình luận: 0Lượt xem: 662

vanhoangquy

Thành viên tích cực
800 câu trắc nghiệm Kiến thức chung ôn thi Công chức - Viên chức được biên soạn theo Nghị định 168/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2019 nên nội dung đề thi chính thức đều nằm hết ở đây.

Gồm 3 chuyên đề:

* Chuyên đề 1: Hệ thống Chính trị, tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước, các Tổ chức Chính trị - Xã hội (200 câu)

* Chuyên đề 2: Quản lý hành chính Nhà nước (300 câu)

* Chuyên đề 3: Công chức, công vụ (300 câu)
Link tải - Link Google 1 | Link Google 2


Ngoài ra bạn nào đang ôn thi Kho bạc năm 2021 có thể tham khảo thêm bộ 400 câu hỏi KTC mình đã nhéFile gồm 400 câu hỏi Kiến thức chung có đáp án đi kèm nên mọi người yên tâm nhé


Tải tài liệu KTC - Link Google Drive | Dropbox | OneDrive

* Môn Tiếng Anh thì mình có nền tảng rồi, nên không học ôn lớp nào cả. Tài liệu trên là do mình lưu được của các bạn trong lớp ôn chia sẻ. Mình đã chọn lọc theo danh mục trọng tâm nên các bạn cứ yên tâm ôn tập.

Link tải tài liệu KTC và Tiếng Anh - Link Google Drive | Link Dropbox | Link OneDrive
 
Last edited:
Top