MB [30.04] MBBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản trị dữ liệu - Hà Nội (HO)

thutrangftu

Super Moderator
Bank's User
#1
21198
Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank thông báo tuyển dụng:

Nơi làm việc: Hà Nội (HO)
Ngày hết hạn: 30/04/2019
-------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 • Tham gia vào các hoạt động xây dựng, đê xuất các chính sách quản trị dữ liệu cho toàn ngân hàng, tập trung vào cải thiện chất lượng dữ liệu và bảo về dữ liệu nhạy cảm thông qua các sửa đổi đối với chính sách và tiêu chuẩn hành vi của tổ chức, các nguyên tắc, chỉ số quản trị, các quy trình, công cụ liên quan và kiến trúc dữ liệu.
 • Làm việc với Phòng Quản lý Dữ liệu để xây dựng và duy trì kho siêu dữ liệu.
 • Phối hợp với bộ phận Quản lý chất lượng Dữ liệu để hỗ trợ việc phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu, các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu và các yêu cầu đáp ứng trên toàn doanh nghiệp
 • Tham gia vào quá trình phân loại dữ liệu, đề xuất và quản lý thông tin về chủ sở hữu dữ liệu.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng với vai trò quản trị dữ liệu
 • Có kỹ năng tìm hiểu, xây dựng các quy trình nghiệp vụ
 • Có khả năng quản lý dự án, quản lý thời gian
 • Am hiểu các sản phẩm/ nghiệp vụ trong ngân hàng
 • Kỹ năng đàm phán tốt
 • Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ xử lý dữ liệu
==============
ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY

Tin tuyển dụng UB hỗ trợ MBBank đăng tuyển
--------------------------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
www.ub.edu.vn
 Top