27/2013/TT-NHNN về sửa đổi bổ sung TT 02/2012 hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa TCTD và NHNN

viensoinho16

Verified Banker
4/6/12
88
18
0
Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN và TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là các TCTD).


Ngày 5/12/2013, NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2013 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN và TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là các TCTD).
Theo đó, Thông tư 27 bổ sung thêm phương tiện giao dịch Bloomberg là một trong các phương tiện giao dịch hối đoái giữa NHNN và TCTD.
Về chế độ thông tin báo cáo, Thông tư 27 sửa đổi, bổ sung một số quy định, cụ thể:TCTD có quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN và không thuê bao sử dụng phương tiện giao dịch qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing phải báo cáo NHNN (Sở Giao dịch) tình hình giao dịch hối đoái với các TCTD khác chậm nhất vào 14h các ngày làm việc trong tuần;
TCTD có quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN và có thuê bao sử dụng phương tiện giao dịch qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing phải báo cáo NHNN (Sở Giao dịch) tình hình giao dịch hối đoái với NHNN và TCTD khác có thuê bao sử dụng phương tiện giao dịch qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing theo quy trình hướng dẫn báo cáo giao dịch hối đoái qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing do Thống đốc NHNN ban hành.
Kể từ thời điểm hoàn tất giao dịch hối đoái giữa các TCTD có thuê bao sử dụng phương tiện giao dịch qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing với nhau, các bên tham gia giao dịch phải báo cáo các giao dịch được thực hiện trên hệ thống giao dịch Reuters Dealing trong vòng 15 phút. Trong trường hợp các bên không thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch Reuters Dealing, việc báo cáo giao dịch phải được các bên thực hiện trên hệ thống giao dịch Reuters Dealing trong vòng 45 phút...
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Viet Bao.vn (Theo SBV)
 
Last edited by a moderator: