HOT [2018] Tổng hợp thưởng 30/04 trên Toàn hệ thống Ngân hàngNhat Sumie

Verified Banker
MB hình như không đúng. Thấy bạn mình vào từ đợt tháng 3. Còn đang thử việc mà cũng đc 1.5 triệu mà
 

Top