2 đề thi vào agribank 24/10/2010 anh em vào giải thử

0979464070

Thành viên
Đề thi nghiệp vụ Tín dụng vào Agribank

Ngày thi 24/10/2010

(Đề chẵn)

====================================

Phần I – (Do ĐH Kinh tế Quốc dân ra) (7 điểm):

Câu 1: Chọn 1 đáp án đúng nhất (3,5 điểm)

1.1 Khoản mục nào không được dùng làm TS đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của KH khi
vay vốn:
a) Hàng hóa trong kho
b) Cổ phiếu do người vay phát hành
c) Cổ phiếu công ty do người đó nắm giữ
d) Uy tín của người đi vay
1.2 Hoạt động nào dưới đây là biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí trả lãi cho NH
a) Tăng cường chi phí trả lãi trung – dài hạn thay vì chi phí trả lãi ngắn hạn
b) Đa dạng các hình thức huy động vốn
c) Tăng lượng tiền được bảo hiểm bằng tiền gửi
d) Phát hành trái phiếu
1.3 Mô hình CAMEL được dùng để phân tích về (Chọn 1, 2 hoặc 3):
a) Khách hàng vay của NH
b) Hoạt động của NH
c) Hoạt động tín dụng và huy động vốn

1) Câu a & c
2) Câu b
3) Câu b, c

1.4 Nếu ngân hàng chỉ giữ giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản thi đó là:

a) Hình thức cầm cố tài sản
b) Hình thức thế chấp tài sản
c) Không phải là hình thức đảm bảo nào

1.5 Nếu đến hạn trả lãi tền vay mà khách hàng không trả được và ngân hàng đánh giá là
không chấp nhận điều chỉnh, hoặc gia hạn thêm thì TCTD sẽ:
a) Chuyển toàn bộ gốc và lãi sang nợ quá hạn.
b) Chuyển toàn bộ lãi sang nợ quá hạn.

Câu 2: (3,5 điểm)

Công ty A hoạt động trong lĩnh vực thương mại, chuyên mua bán các sản phẩm là Thiết bị điện
tử tin học. Công ty nộp giấy đề nghị xin vay lên NH đề nghị vay 2 tỷ phục vụ cho hoạt động
SXKD. Công ty đã gửi lên cho NH báo cáo tài chính với các số liệu sau:

Bảng cân đối kế toán (Đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm
Ngân quỹ 8 (6) Nợ ngắn hạn NH 5 (8,4)
Phải thu 17 (18) Phải trả 22 (20)
Hàng tồn kho 2 (3,5) Vốn & các quỹ 1,2 (1,29)
TSLĐ khác 1 (2)
TS cố định 0,2 (0,19)
Tổng TS 28,2 (29,69) Tổng nguồn vốn 28,2 (29,69)

Báo cáo KQ HĐKD (Đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm
Doanh thu thuần 44,3 (63)
Giá vốn hàng bán 41 (60)
Chi phí 1,2 (0,68)
LN trước thuế 2,1 (2,32)
Thuế 0,3 (0,36)
LN sau thuế 1,8 (1,96)

Yêu cầu: Dựa trên bảng cân đối kế toán và báo cáo KQ HĐKD hãy phân tích các chỉ số đánh
giá tình hình của công ty, phục vụ cho việc ra quyết định tín dụng.
chú ý: các số trong ( ) là các số liệu cuối năm.
Phần II – (Do Agribank ra) (3 điểm):

Theo bạn, cơ cấu lại thời hạn nợ là làm thế nào ? Đặc điểm ? Theo Quy định 666 – QĐ
666/NĐ-CP của Agribank thì thủ tục cơ cấu lại nợ gồm những bước nào ?
Đề lẻ
THI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG – AGRIBANK
Thời gian thi: Sáng CN, 24/10/2010

Câu 1: Trắc nghiệm: chọn đáp án đúng nhất (3.5 đ) (Do ĐHKTQD ra)
1.1 Loại hàng trong kho nào dưới đây là đối tượng tài trợ của ngân hàng ?
a/Hàng của doanh nghiệp, chất lượng tốt, tiêu thụ đúng kế hoạch
b/Hàng gửi của DN xong tồn kho đã lâu, chậm tiêu thụ
c/ Hàng DN khác gửi bán
Các nhóm 1 (a,c)
Nhóm 2(a)

1.2 Trong việc chấp nhận tài sản thế chấp, nhóm yếu tố nào sau đây được coi là quan
trọng nhất
a/ Có đầy đủ giấy tờ hợp pháp chứng nhận quyền sở hữu ( hoặc quyền sử dụng lâu dài)
b/ Tài sản đó khó có thể di chuyển
c/ Tài sản đó do NH có thể giám sát quá trình sử dụng
d/ Tài sản đó có tính thanh khoản cao
1 ( a b c ) 2 ( a b d ) 3 ( a c d)

1.3 Trong hoạt động ngân hàng thương mại nên :
a/ chỉ sử dụng nguồn trung và dài hạn để cho vay trung và dài hạn
b/ Chỉ sử dụng nguồn ngắn hạn để cho vay ngắn hạn
c/ Sử dụng 1 phần nguồn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn

1.4 Trong kỳ, hội đồng quản trị công ty quyết định tăng vốn điều lệ thông qua việc góp
bằng tiền mặt của các cổ đông. Khi chưa thu tiền, công ty tiến hành hạch toán tăng vốn
chủ sở hữu đồng thời hạch toán vào tài khoản các khoản phải thu nội bộ. Theo a/chị.
Việc hạch toán như vậy :
a/ Đúng
b/ Sai

1.5 Khi tính toán khả năng trả GỐC của một dự án, NH có thể lấy :
a/ Toàn bộ lợi nhuận của dự án
b/Toàn bộ lợi nhuận và khấu hao của dự án
c/ Toàn bộ lợi nhuận và khấu hao của dự án cũng như của DN có dự án

Câu 2: Bài tập (3.5 đ)
Ngân hàng A đang xem xét một dự án sau :
1/ Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án : 200 triệu : trong đó đầu tư tài sản cố định 180tr,
tài sản lưu động 20 tr
2/ Dự tính vay ngân hàng 80 tr để mua sắm máy móc, gốc vay sẽ được hoàn trả đều
trong 4 năm, bắt đầu vào cuối năm thứ 1, lãi suất cố định 10%/năm
3/Dự án dự tính kéo dài trong 5 năm, tạo doanh thu từ năm thứ 1
4/ Doanh thu ước tính trung bình hàng năm là 90 tr, chi phí nguyên nhiên vật liệu, tiền
công, quản lý... (chưa kể khấu hao và trả lãi khoản vay) là 20tr hàng năm
5/ Khấu hao tài sản theo phương pháp trung bình
6/Thuế thu nhập : 30% thu nhập trước thuế
7/ giá trị thanh lý của các tài sản khi dự án kết thúc coi như bằng 0

Yêu cầu : Ngân hàng có nên cho vay không nếu dựa vào chỉ tiêu NPV ? Biết rằng NH sử dụng
lãi suất cho vay làm lãi suất chiết khấu


Câu 3: (3 đ) (Do Agribank ra)
Trình bày nguyên tắc chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của NHNo Việt Nam đối với
khách hàng? Điều kiện giấy tờ có giá được nhận chiết khấu, tái chiết khấu ?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài tập để lẻ ý cho mình hỏi lãi suất ở đây là tính theo phương pháp nào vậy ?

đề bài ko nói là lãi và gốc trả đều nên mình nghĩ lãi từng năm sẽ là tính theo số dư đầu mỗi năm tính lãi. ko biết có đúng ko nữa :(

---------- Post added 27-10-2011 at 09:46 PM ----------

các pro giải hộ mình bài tập đề chẵn với. thanks!
 
Bài tập để lẻ ý cho mình hỏi lãi suất ở đây là tính theo phương pháp nào vậy ?

đề bài ko nói là lãi và gốc trả đều nên mình nghĩ lãi từng năm sẽ là tính theo số dư đầu mỗi năm tính lãi. ko biết có đúng ko nữa :(

---------- Post added 27-10-2011 at 09:46 PM ----------

các pro giải hộ mình bài tập đề chẵn với. thanks!

bạn giải đề 1 chưa? gửi qua huyenkate@gmail.com cho tớ đc k? thanks bạn nhìu nha.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,181
Thành viên mới nhất
murderdollsmerc
Back
Bên trên