MSB [14.06] MSB tuyển dụng Chuyên viên/chuyên viên cao cấp hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp nhà nước - SOE - MSB

thutrangftu

Super Moderator
Bank's User
#1
21510
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo tuyển dụng:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm: 1 - 4 năm
Hạn chót nhận hồ sơ: 14/06/2019
-----------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Quan hệ khách hàng
- Hỗ trợ SRM/RM trong việc phát triển quan hệ khách hàng phân cấp theo cấp bậc quản lý của khách hàng, cụ thể trực tiếp tương tác và quản lý quan hệ với nhân sự theo phân cấp của khách hàng có liên quan mật thiết tới việc vận hành giao dịch, ký kết hồ sơ giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng, hỗ trợ và giải đáp các yêu cầu của khách hàng liên quan tới chính sách, sản phẩm của ngân hàng.
- Giữ vững và tăng cường mối quan hệ với nhân sự phân theo cấp quản lý của khách hàng đã được khách hàng và giám đốc khách hàng theo phân khúc/giám đốc quản lý quan hệ khách hàng phân công theo từng thời kỳ.
- Thực hiện tiếp nhận thông tin phản hồi và đề nghị về khách hàng (nếu có), đề xuất các sáng kiến liên quan tới việc xây dựng giải pháp/sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

2. Quản trị bán hàng
- Hiểu rõ đặc tính, phương thức kinh doanh của khách hàng cũng như tiềm năng phát triển, chủ động đề xuất các giải pháp, sản phẩm tới SRM/RM nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Chủ động làm việc với nhân sự theo phân cấp quản lý của khách hàng để thực hiện giao dịch đã được SRM/RM lập kế hoạch.
- Hỗ trợ SRM/RM trong việc điều phối các đơn vị phát triển sản phẩm, đơn vị hỗ trợ và các bộ phận liên quan để xây dựng đề xuất, giải pháp theo đề nghị của khách hàng.
- Hỗ trợ SRM/RM trong việc triển khai giải pháp sản phẩm theo đề xuất khách hàng, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ khách hàng và từ nội bộ ngân hàng để phản hồi lại cho SRM/RM và các đơn vị liên quan.
- Hỗ trợ SRM/RM trong việc thu thập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, hoàn thiện thủ tục về hồ sơ liên quan tới vận hành giao dịch của khách hàng tại ngân hàng
- Thực hiện xây dựng các đề xuất vận hành sản phẩm cho khách hàng, soạn thảo văn bản trình SRM/RM và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Soạn thảo tờ trình tín dụng/tờ trình thay đổi điều kiện tín dụng/ tờ trình tái cấp HMTD trình SRM/RM chấp thuận và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Hỗ trợ SRM/RM trong thực hiện công tác kiểm tra sau cho vay đối với khách hàng.
- Hỗ trợ SRM/RM cập nhập thông tin về chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của ngân hàng tới khách hàng.
- Thực hiện rà soát mức độ sinh lời của danh mục khách hàng được quản lý bởi SRM, hỗ trợ SRM/RM trong việc phối hợp với bộ phận xây dựng giải pháp, sản phẩm để thực hiện kế hoạch gia tăng mức độ sinh lời của danh mục khách hàng.
- Hỗ trợ SRM/RM trong việc quản lý chất lượng tín dụng của khách hàng/định kỳ đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với danh mục khách hàng được phân công hỗ trợ quản lý.
- Định kỳ hàng tháng/quý/...thực hiện thông báo và đôn đốc thu hồi các khoản lãi vay, phí dịch vụ theo danh mục khách hàng được phân công hỗ trợ quản lý.
- Hỗ trợ SRM/RM thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo đúng qui định của ngân hàng theo từng thời kỳ.

3. Công tác vận hành liên quan tới quá trình giải ngân
- Thu thập hồ sơ theo danh mục hồ sơ yêu cầu đối với nghiêp vụ cấp tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp
- Soạn thảo tờ trình, trình lãnh đạo đơn vị kinh doanh phê duyệt
- Gửi tờ trình, hồ sơ tới bộ phận tái thẩm
- Làm việc với đơn vị liên quan để thu thập biên bản phê duyệt, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp ...
- Hỗ trợ soạn thảo văn bản theo danh mục hồ sơ cho khách hàng: biên bản họp HĐQT ...
- Đầu mối tiếp nhận góp ý về mẫu biểu của danh mục hồ sơ từ khách hàng và làm việc với các đơn vị liên quan như pháp chế, QLRR, vận hành ...
- Soạn thảo tờ trình thay đổi điều kiện về mẫu biểu, điều kiện tín dụng sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng, trình SRM/RM phê duyệt xác thực và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Soạn thảo thông báo tín dụng gửi khách hàng và các hồ sơ liên quan, thu thập hồ sơ yêu cầu cần xác nhận của khách hàng trước khi khởi tạo hạn mức, giao dịch
- Thu thập hồ sơ chuyển CSO để kiểm tra đối chiếu với thông tin lưu trữ trên hệ thống và chuyển tiếp tới đơn vị khởi tạo hạn mức.
- Thu thập hồ sơ bổ sung sau theo cam kết thực hiện của khách hàng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định về chứng từ giao dịch và quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng.
- Trình phê duyệt ngoại lệ bao gồm cả phê duyệt chính sách giá đối với các trường hợp cần phê duyệt ngoại lệ theo quy định
- Hỗ trợ SRM/RM trong việc đôn đốc khách hàng tuân thủ điều kiện tín dụng, quản lý dòng tiền về tại MSB để đảm bảo nguồn thanh toán các nghĩa vụ khi đến hạn, thống nhất với CSO về số tiền thu nợ/tất toán/giải tỏa …Phối, hợp hỗ trợ RM/HH hoặc trực tiếp thực hiện việc đàm phán, thống nhất với khách hàng các điều kiện về lãi suất, phí, tỷ giá… theo phân công

5. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu chung của đơn vị.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế; quản trị kinh doanh; tài chính/ngân hàng; tiếng Anh giao tiếp, tin học văn phòng
2. Kinh nghiệm: Từ 01-03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
3. Kiến thức: Hiểu biết các quy định của pháp luật, ngân hàng nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng; am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; ngân hàng giao dịch và tài trợ thương mại cũng như sản phẩm phái sinh; am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.
4. Kĩ năng: Có kỹ năng về thiết lập quan hệ khách hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ký kết hợp đồng, kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng.

===========
ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY

Tin tuyển dụng UB hỗ trợ MSB đăng tuyển
---------------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
www.ub.edu.vn
 


Bài tương tự bạn quan tâm


Top