xu hướng bán lẻ đa kênh

  1. emcocghe

    VCBS: Báo cáo triển vọng ngành bán lẻ

    Ngành bán lẻ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Sự thay đổi trong cơ cấu dân số và công nghệ dẫn tới thay đổi hành vi tiêu dùng, xu hướng bán lẻ đa kênh bùng nổ. Xuất hiện lợi thế quy mô khi mở rộng mạng lưới. Tải báo cáo Nguồn: VCBS: Báo cáo triển vọng ngành bán lẻ
Back
Bên trên