vpbank tuyển dụng

 1. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Hà Nội, Hồ Chí Minh [30.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Kế hoạch và Quản lý: Nhận và hoàn thành chỉ tiêu...
 2. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Sản phẩm Tín chấp tại Hà Nội, Hồ Chí Minh [30.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm hiểu quy trình, sản phẩm, nôi quy của...
 3. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội [16.07]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 16/07/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tiếp xúc, bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (tỉ trọng...
 4. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp Vi mô tại Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng [16.07]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 16/07/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp xúc, bán sản phẩm và chăm sóc khách...
 5. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân tại Hồ Chí Minh [15.07]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 15/07/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xử lý tín dụng sau phê duyệt, đảm bảo việc cấp tín dụng tuân...
 6. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp SME tại Hồ Chí Minh [09.07]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 09/07/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận, kiểm tra, soạn thảo các Hồ sơ cấp tín dụng, Hồ sơ về tài...
 7. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Khối Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hồ Chí Minh [30.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển đầu mối khách hàng cùng...
 8. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Product Owner - Data Warehouse Project tại Hà Nội [23.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 4 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 23/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Consult and work with Business to understand their need and approach...
 9. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Security Engineer tại Hà Nội [23.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 23/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Identify, highlight and remediate information security risk in the...
 10. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Blockchain Developer tại Hà Nội [23.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 23/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ Blockchain cho LinkID...
 11. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng tại Hồ Chí Minh[12.07]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 12/07/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia vào quy trình phê duyệt khoản vay cá nhân gồm tín chấp...
 12. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng tại Hà Nội [26.07]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 26/07/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia vào quy trình phê duyệt khoản vay cá nhân gồm tín chấp, thế...
 13. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định Thực Địa tại Bắc Ninh [23.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Bắc Ninh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 23/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập kế hoạch hành động Tham gia đóng góp xây dựng /...
 14. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng CV/CVCC Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Hồ Chí Minh [15.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 3 - 5 năm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 15/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Kế hoạch và Quản lý: Nhận và hoàn thành chỉ tiêu (KPIs) Hoàn...
 15. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Đà Nẵng, Cần Thơ [13.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đà Nẵng, Cần Thơ Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 13/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Kế hoạch và Quản lý: Nhận và hoàn thành chỉ tiêu (KPIs)...
 16. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hà Nội [13.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 13/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các giao dịch tại quầy với Khách hàng nhằm đạt...
 17. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng CV/CVC Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Tĩnh [12.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Tĩnh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 12/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Kế hoạch và Quản lý...
 18. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân tại Hải Phòng [30.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hải Phòng Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư vấn giới thiệu, bán chéo cho các Khách hàng hiện tại sản phẩm...
 19. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân tại Quảng Ninh [30.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Quảng Ninh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư vấn giới thiệu, bán chéo cho các Khách hàng hiện tại sản phẩm...
 20. T

  VPBank VPBank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị [09.06]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 09/06/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Kế hoạch và Quản...
Back
Bên trên