vietcombank tuyendung

  1. emcocghe

    HOT Cập nhật Danh sách Chi nhánh #Vietcombank đã Email Kết quả vòng Hồ sơ Đợt 2/2021

    Trong hôm qua và nay, các Chi nhánh Vietcombank đã gửi Mail pass Hồ sơ & Hoãn thi đến Ứng viên dự tuyển Đợt 2/2021. UB có cập nhật Danh sách để các bạn tiện theo dõi. Với Vietcombank các Ứng viên PASS sẽ nhận được Mail thông báo Các bạn không qua Hồ sơ, sẽ tùy từng chi nhánh, có Chi nhánh gửi...
Back
Bên trên