vietbank

 1. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành [20.09.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 2. RichardSon

  VietBank Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank tuyển dụng 4 vị trí tại TP HCM [15.08.2015]

  STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Xem chi tiết (click vào để xem) 1Nhân viên kiểm toán nội bộ TP HCM Xem chi tiết 2Nhân viên đầu tư – P. Nguồn vốn TPHCM Xem chi tiết 3Nhân viên PR TP HCM Xem chi tiết 4Nhân viên phòng nguồn vốn TP HCM Xem chi tiết
 3. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành [31.07.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 4. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành [25.06.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 5. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành [31.05.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 6. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển Thực tập sinh tiềm năng 2015 [10.05.2015]

  Nhằm hỗ trợ cho Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2015 tại các trường Đại học trên toàn quốc có cơ hội để được thực tập, trải nghiệm và áp dụng những kiến thức có được từ giảng đường vào công việc thực tế và tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại VietBank. Đồng thời để tạo...
 7. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng NV phòng CNTT tại TPHCM [25.04.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 8. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành [20.04.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 9. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng NV Nguồn vốn tại Hội sở (TPHCM) [15.05.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 10. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành trên cả nước [31.03.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 11. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hội sở (TPHCM) [31.03.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 12. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành trên cả nước [31.03.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 13. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng NV Phòng Nguồn vốn tại Hội sở (TPHCM) [07.02.2015]

  Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, VietBank có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Phòng Nguồn vốn như sau: I/ Mô tả công việc: Kinh doanh vốn: Theo dõi và cập nhật lãi suất thị trường tiền tệ trong và ngoài nước. Thực hiện gửi vốn (VNĐ, ngoại tệ) hoặc...
 14. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng NV Quản lý chất lượng tại TPHCM [15.02.2015]

  Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động trong thời gian tới, VietBank có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý chất lượng tại TPHCM như sau: I/ Mô tả công việc: Tổ chức thực hiện công tác triển khai áp dụng ISO cho toàn hệ thống Vietbank. Thực hiện giám sát và duy trì việc áp dụng ISO...
 15. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí trên toàn quốc [15.02.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 16. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng NV Tín dụng, NV Nguồn vốn, NV TTQT,... tại H/Nội, TPHCM,... [30.01.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Đầu năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh...
 17. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí trên toàn quốc [20.01.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 18. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí trên toàn quốc [31.12.2014]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2014, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh...
 19. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Quảng Ngãi [20.12.2014]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2014, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 20. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Quảng Ngãi & Hà Nội [20.12.2014]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2014, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
Back
Bên trên